Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

zdjęcie kobiety w okrągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, #kadranaukowaSGH

12 czerwca 2024 roku Zarząd Banku Pocztowego wyznaczył na przewodniczącą Rady Nadzorczej XIII kadencji dr hab. Agnieszkę Chłoń-Domińczak, prof. SGH. 

Decyzję podjęto podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A.

Zgodnie z uchwałą Zarząd Banku informuje, że od dnia 13 czerwca 2024 r. skład Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji będzie przedstawiał się następująco:

  • przewodnicząca – Agnieszka Chłoń-Domińczak,
  • wiceprzewodnicząca – Katarzyna Zimnicka-Jankowska,
  • członkowie – Tomasz Bogus, Zbigniew Derdziuk, Krzysztof Dresler oraz Małgorzata Okońska-Zaremba.

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. 

W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), zasiadała również w radzie nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), była członkinią Komisji Nadzoru Finansów (KNF). W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.