Prezydent RP nadał dr. hab. Łukaszowi Woźnemu tytuł profesora

zdjęcie i napis prof. dr hab. Łukasz Woźny, w tle aula SGH

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2024 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Łukaszowi Woźnemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Profesor Łukasz Woźny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent SGH, jest profesorem w Katedrze Ekonomii Ilościowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.  

Odbył staże badawcze m.in. w Belgii (Louvain-la-Neuve), USA (Pheonix), Wielkiej Brytanii (Oxford, Glasgow). Zainteresowania naukowe: dynamiczne (stochastyczne) modele równowagi ogólnej, równowaga rekursywna, niespójność czasowa decyzji, optymalne kontrakty (m.in. projektowanie wynagrodzeń), strategiczne interakcje decyzyjne w IO, gry stochastyczne oraz duże gry. 

Publikuje m.in. w Journal of Economic Theory, Theoretical Economics, Economic Theory, Games and Economic Behavior, Journal of Economic Dynamics and Control, International Journal of Game Theory, Journal of Mathematical Economics. Kieruje grantami NCN. Dydaktyka po polsku i po angielsku, m. in. Teoria gier, Teoria równowagi ogólnej, Mikroekonomia (zaawansowana). 

Stypendysta Komisji Europejskiej (Marie Curie) i Fundacji Fulbrighta. Otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2018). Finalista Nagród Naukowych tygodnika Polityka (2017). Współorganizuje WES, Warsztaty Hurwiczowskie, koordynuje program Quantitative Economic Methods (QEM)