Ministerstwo Edukacji i Nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami, naukowcami i ośrodkami badawczymi

logo MEIN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało informację o wstrzymaniu kontaktów z rosyjskimi uczelniami, naukowcami i ośrodkami badawczymi. Publikujemy list sekretarza stanu przy MEiN, prof. Włodzimierza Bernackiego adresowany do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej, dr. Walerija Falkowa.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

List adresowany do dr. Walerija Falkowa, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej, datowany na 1 marca 2022 roku.

W imieniu całej polskiej społeczności akademickiej wyrażam stanowczy sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina.

Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi fundamentalne naruszenie międzynarodowych zobowiązań, takich jak Karta Narodów Zjednoczonych i Akt Końcowy z Helsinek. Potępiam ten akt agresji i oczekuję, że strona rosyjska będzie honorować swoje międzynarodowe zobowiązania. 

W tych dramatycznych dniach dla narodu ukraińskiego i całego współczesnego świata apeluję do całej społeczności naukowej i edukacyjnej w Rosji o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przeciw Ukrainie. 

Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń powinny służyć ich dalszemu rozwojowi w oparciu o nowe technologie, metodologie, standardy, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom.

W tych tragicznych okolicznościach deklaruję wystąpienie Polski ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnie oraz Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprzestaje też współpracy z Rosją w ramach Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, zawartego 25 sierpnia 1993 r. Oznacza to wstrzymanie kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Ponadto, nie widzę możliwości kontynuacji prac nad projektem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnym uznawaniu świadectw, dyplomów, okresów studiów, wykształcenia, kwalifikacji i stopni naukowych. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu
 

List