I nagroda dla dr. Macieja Szulca w konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła wyniki XX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości w kategorii: prace doktorskie i habilitacyjne.

I nagrodę otrzymał dr Maciej Szulc za rozprawę doktorską „Typologia rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce” napisaną pod kierunkiem prof. dr Marii Aluchny, kierownika Katedry Teorii Zarządzana KZiF.

Praca została obroniona w lutym 2024 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.