Granty NCN o łącznej wartości prawie 2,2 mln zł dla naukowców z SGH

zdjęcie budynku głównego SGH z lotu ptaka

Narodowe Centrum Nauki przyznało w tym roku granty kilkuset naukowcom z całej Polski, w tym granty o łącznej wartości prawie 2,2 mln złotych siedmiorgu naukowcom ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W konkursie SONATA BIS 11 grant w wysokości 793 488 zł otrzymał kierownik projektu dr Paweł Kopiec na badanie pt. „Wpływ źródeł finansowania wydatków rządowych na skuteczność fiskalnych pakietów stymulacyjnych”. Jednostka wnioskująca: Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

SONATA BIS 11 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie SONATA 17 granty otrzymali kierownicy projektów:

•    dr Karol Szafranek na badanie pt. „Powiązania rynków finansowych w okresie wysokiej niepewności” grant o wartości 240 828 zł. Jednostka wnioskująca: Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH;
•    dr Adam Czerniak na badanie „Dostępność finansowa mieszkań w różnych modelach kapitalizmu mieszkaniowego” grant o wartości 138 592 zł. Jednostka wnioskująca: Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

SONATA 17 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie PRELUDIUM 21 – na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora – grant w wysokości 97 624 zł otrzymała kierowniczka projektu mgr Aleksandra Tołczyk na badanie pt. „Przeciwdziałanie radykalizacji społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych”. Jednostka wnioskująca: Szkoła Doktorska SGH.

W konkursie MINIATURA 6 – na pojedyncze działania naukowe – granty otrzymali kierownicy projektów:

•    dr Joanna Waszczuk na badanie pt. „Decyzje mieszkaniowe – behawioralne aspekty wyborów i oczekiwania cenowe” grant o wartości 38 500 zł. Jednostka wnioskująca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH;
•    dr Adam Jarosz na badanie pt. „System zrównoważonej mobilności miejskiej. Przypadek Sztokholmu” grant o wartości 24 097 zł. Jednostka wnioskująca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH.

I wreszcie projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum, którego jednym z partnerów jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, został laureatem konkursu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) pt. "Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age". Projekt Uniwersytetu Edynburskiego pt. "DIGITISLAM – Cyfrowy islam w Europie: Udział muzułmanów w religijnej przestrzeni internetowej" jest realizowany z udziałem partnerów z Polski, Hiszpanii, Litwy, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH. Wartość projektu wynosi 6 334 196,62 zł, w tym 841 190 zł dofinansowanie SGH. Jednostka wnioskująca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Więcej o tym projekcie pisaliśmy w Gazecie SGH.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją grantową, powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. Wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ciągu 10 lat istnienia Centrum przyznało ponad 23 tysiące grantów naukowcom z całej Polski. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) NCN prowadzi program DIOSCURI mający na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Polsce. NCN jest również koordynatorem programów CHANSE i QuantERA, realizowanych we współpracy z innymi europejskimi instytucjami finansującymi badania naukowe oraz dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020, a także operatorem obszaru „Badania” w zakresie badań podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich.