Projekt z udziałem zespołu SGH laureatem konkursu CHANSE

kilka osób trzymających telefony komórkowe

Projekt, którego jednym z partnerów jest SGH, został laureatem konkursu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) pt. "Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age".

Projekt Uniwersytetu Edynburskiego pt. "DIGITISLAM – Cyfrowy islam w Europie: Udział muzułmanów w religijnej przestrzeni internetowej" będzie realizowany z udziałem partnerów z Polski, Hiszpanii, Litwy, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium-Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

"Cieszę się, że poprzez udział w CHANSE SGH coraz mocniej osadza się w bliskiej mi dziedzinie nauk humanistycznych - to kolejny projekt badawczy uruchamiany w ostatnim czasie - mówi Gazecie SGH profesor Górak-Sosnowska. - W ramach projektu stawiamy na rozwój młodych naukowców – najpewniej jesienią ogłosimy konkursy na zatrudnienie post-doca oraz dwóch asystentów badawczych, którzy ze mną i dr Anną Pielą z Northwestern University będą prowadzić badania nad wirtualnym światem polskich muzułmanów".

O projekcie "DIGITISLAM – Cyfrowy islam w Europie: Udział muzułmanów w religijnej przestrzeni internetowej":

Współczesne hierarchie społeczne, religijne, i polityczne w społecznościach muzułmańskich zmieniają się dzięki demokratyzacji wiedzy. Rewolucja cyfrowa wzmocniła międzynarodowe więzy w europejskiej diasporze muzułmańskiej i pogłębiła w niej różnice międzypokoleniowe.

Wiedza na temat tworzenia, użytkowania, i wpływu internetowych przestrzeni muzułmańskich (IPM, ang. OIE – Online Islamic Environments) jest bardzo ograniczona. Projekt bada charakterystykę współczesnych IPM oraz ich konsekwencji odnośnie do praktyk religijnych w społecznościach muzułmanów w Europie. Pogłębione badania na temat produkcji i użytkowania IPM odbędą się w pięciu państwach europejskich: w Hiszpanii, na Litwie, w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W szczególności projekt bada kontakty pomiędzy twórcami i użytkownikami IPM: jak, kiedy i dlaczego pojedyncze osoby i grupy zasięgają porad w internecie na temat kwestii religijnych i społecznych, a także to, jak ich doświadczenia i praktyki online i offline kształtują się nawzajem. Badacze odpowiedzą także na pytanie, jak użytkowanie internetu w celu
poszerzenia wiedzy religijnej kształtuje zachowania i wierzenia muzułmanów w Europie.

Zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe metody badawcze, w tym wywiady pogłębione z twórcami i użytkownikami IPM, internetowa etnografia na temat zachowań internetowych oraz międzynarodową ankieta wypełniona przez twórców porad internetowych w dziedzinie islamu, oraz ich odbiorców. Badania te wyjaśnią dynamikę i społeczne konsekwencje istnienia IPM, przybliżając tę tematykę organizacjom muzułmańskim, politykom, oraz organizacjom
pozarządowym.

Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Nauki oraz programu CHANSE.

strona CHANSE
Facebook CHANSE
Twitter CHANSE
LinkedIn CHANSE
Strona NCN
Facebook NCN
Twitter NCN
LinkedIn NCN