Dostęp testowy do bazy zawierającej dane statystyczne i rynkowe STATISTA

Biblioteka SGH uruchomiła tymczasowo dostęp testowy do bazy zawierającej dane statystyczne i rynkowe STATISTA. Testy potrwają do końca 2022 r. i są przeznczone dla wszystkich członków społeczności akademickiej SGH.  

Przypominamy również, że w stałej ofercie Biblioteki SGH znajduje wiele innych baz, które są ciekawym źródłem informacji statystycznych (Passport, CEIC Data) oraz finansowych i biznesowych (Orbis, EMIS, EIKON + Datastream). Zasoby te są udostępniane w sieci uczelnianej oraz zdalnie po zalogowaniu za pomocą uczelnianego loginu i hasła. Aktualna lista baz danych na stronie Biblioteki SGH.

Wyjątek stanowi baza EIKON +Datastream, która dostępna jest stacjonarnie, na jednym stanowisku znajdującym się w pokoju nr 9 na parterze budynku Biblioteki.

Przy tej okazji chcemy przeprowadzić krótką ankietę dotyczącą przydatności baz w Państwa pracy i studiach

Wypełnij ankietę.

Informacje o bazie STATISTA

STATISTA to platforma danych statystycznych i rynkowych. Umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik oraz własnych badań dotyczących 80 000 zagadnień z ponad 22 500 źródeł.   
Jest wyszukiwarką, która dociera do wiarygodnych informacji pochodzących z zaufanych źródeł, których skalę i wygląd można dostosować i włączyć do swojej pracy za pomocą kilku kliknięć. Treści są wyświetlane w sposób kompleksowy, a platforma pozwala na intuicyjną nawigację. 

Baza STATISTA działa do końca roku w ramach testów.

Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalnego dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.

Oto link do webinaru na temat bazy STATISTA w języku angielskim.