Żagle biznesu SGH 2020

Żagle Biznesu to konkurs wyróżniający dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy gospodarcze firmy, założone i prowadzone przez studentów, doktorantów i absolwentów SGH. Kto zdobył nagrodę w tegorocznej edycji?

Kolejna inauguracja roku akademickiego to okazja do przedstawienia społeczności akademickiej zwycięzców konkursu Żagle Biznesu SGH. To już trzecia edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie przedsiębiorstw osiągających sukcesy gospodarcze, a także identyfikacja i upowszechnianie kreowanych przez nie dobrych praktyk. Głównym tematem Żagli Biznesu pozostają inteligentne organizacje.

Edycja 2020

Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń odbywała się na podstawie metody badawczej stworzonej przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską (przewodniczącą kapituły konkursowej). W tegorocznej edycji konkursu pojawiły się zgłoszenia od firm działających w najróżniejszych branżach. Z jednej strony stawkę wypełniają start-upy na różnym poziomie rozwoju, dostarczające technologiczne rozwiązania z zakresu marketingu czy analizy social mediów. Pośród zgłoszeń można znaleźć jednak również firmy działające w tradycyjnych branżach – w przemyśle czy handlu.

Podstawowym kryterium i czynnikiem łączącym je wszystkie jest realizacja praktyk związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, kodyfikowaniem i transferem wiedzy. Firmy zgłaszały dobre praktyki w obszarach produkt, organizacja, technologia, marketing oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Laureaci

Na podstawie raportów badawczych, przygotowanych przez zespół pod kierunkiem dr Tomasza Pilewicza, kapituła konkursu złożona z przedstawicieli władz akademickich oraz członków Klubu Partnerów SGH wyłoniła pięciu laureatów.

Tegoroczna edycja Żagli Biznesu SGH w zakresie badawczym była realizowana przez mutidyscyplinarne zespoły studentów i doktorantów SGH, które przeprowadziły wywiady i opracowały raporty dotyczące nominowanych przedsiębiorstw. Pracę zespołów badaczy z przedsiębiorstwami poprzedziła seria warsztatów metodyczycznych dedykowanych metodom i technikom badawczym, realizacji badań społecznych i wnioskowaniu – dodaje dr Tomasz Pilewicz

Poniżej zamieszczamy charakterystykę tegorocznych laureatów:

TakeTask SA nagroda grand prix – polska firma technologiczna tworząca oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji, które służy m.in. do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Zadania mogą być różne i dotyczyć np. sprawdzania czystości obiektu, weryfikacji temperatury żywności i sposobu ekspozycji produktów w sklepie, a także zgłaszania awarii sprzętu. Pracownicy otrzymują spriorytetyzowane zadania, jasne wytyczne i informację zwrotną w czasie rzeczywistym.

Do tej pory spółka zrealizowała wiele milionów zadań dla kilkunastu klientów, m.in. takich jak Rossmann, Biedronka, Auchan. Wśród jej akcjonariuszy są osoby fizyczne po udanej publicznej, pozagiełdowej emisji akcji i fundusze inwestycyjne takie jak EEC Magenta i Simpact.
TakeTask przygotowała dla Ministerstwa Cyfryzacji aplikację Kwarantanna domowa. System umożliwia ograniczenie obowiązku kontroli przez policję, osób na kwarantannie, dzięki czemu oszczędzane są miliony złotych, a obywatele sami raportują odbywanie kwarantanny.

M8 Production House Sp. z o.o. – dom produkcyjny, tworzący krótkie, komercyjne i wysokojakościowe dzieła audiowizualne. Pokazuje wartość dostarczaną przez swoich klientów w Internecie, telewizji i w kinach za pomocą takich narzędzi, jak filmy, animacje i wirtualna rzeczywistość, a od niedawna wdraża również produkcje AR (rozszerzonej rzeczywistości na urządzenia holograficzne).

Firma realizuje produkcje wizerunkowe oraz nakierowane na realne cele biznesowe, tj. zwiększanie sprzedaży w Internecie, przyśpieszanie i automatyzacja procesów wewnątrz przedsiębiorstw, wdrażanie nowych pracowników za pomocą specjalnie przygotowanych filmów.
Dom produkcyjny M8 współpracuje ze średnimi i dużymi spółkami, np. bank ING, Nestle, Unilever, Honeywell, APN Promise, K2, NEUROHM, UPC, Neuraxpharm, Franklin Templeton Investments. Realizuje również projekty z partnerami publicznymi, tj. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Obrony Narodowej.

NapoleonCat Sp. z o.o. – to polska spółka technologiczna, która koncertuje się na rozwoju produktu do zarządzania social mediami. Produkt adresowany jest do firm i sprzedawany w modelu SaaS. NapoleonCat to jedno z najbardziej kompleksowych narzędzi do zarządzania obsługą klienta w mediach społecznościowych na rynku.

Flagowy produkt to Social Inbox, czyli społecznościowa skrzynka odbiorcza, która zbiera w jednym miejscu wszystkie komentarze, wiadomości i opinie z wielu platform społecznościowych: Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube oraz Google My Business.

Z NapoleonCat można również zaplanować i opublikować posty, dokładnie przeanalizować postępy w działaniach dzięki rozbudowanej analityce, lepiej  przyjrzeć  się działaniom konkurencji i raportować osiągnięte wyniki. Aktualnie firma posiada klientów w prawie 70 krajach. W Polsce to między innymi Avon, Play, Biedronka, CCC, OLX, AVIVA czy Mitsubishi Motors. Narzędzie dostępne jest w polskiej, angielskiej i japońskiej wersji językowej.

Enky Consulting – firma świadcząca usługi doradcze w obszarze innowacji i nowych technologii. Wprowadza do korporacji, sektora publicznego i MŚP usprawnienia oraz know-how z zakresu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Buduje strategie organizacji i koordynuje projekty innowacyjne według autorskiego modelu zarządzania. Na koncie mają ponad 50 projektów z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, marketingu opartego na danych, automatyzacji, rozwoju produktów i usług, budowy strategii B+R i innowacji. Realizują projekty dla firm takich jak Unilever, Nestle Huawei, Philip Morris, UPC, BBDO, Volkswagen. W ramach ich działalności doradczej wspierają także sektor publiczny (Ministerstwo Rozwoju, Parki Naukowo-Technologiczne, Fundacja PFR) i startupy. Obecnie firma angażuje się w projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19, a także rozwój produktów ekologicznych i wspomagających społeczną odpowiedzialność biznesu.

RDLS sp z o.o. – jest spółką typu spin-off, założoną we współpracy z naukowcami Wydziału Biologii UW. RDLS zajmuje się biotechnologiami środowiskowymi. Tworzy Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland z przepływem podpowierzchniowym. Są to oczyszczalnie ścieków, które dzięki odpowiedniej konstrukcji naśladują procesy oczyszczania zachodzące na bagnach i mokradłach. System nie wymaga używania chemikaliów. W porównaniu do klasycznych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych wymaga dużo mniej energii (nie ma potrzeby mieszania czy mechanicznego napowietrzania ścieków). Dużą zaletą tego typu systemów jest również prostota obsługi oraz niskie koszty eksploatacji. Ok. 3 -5 PLN za oczyszczenie 1m3 ścieków. Obecnie firma kieruje projektem budowy jednego z największych tego typu systemów w Europie w miejscowości Białka, w województwie Lubelskim.

RDLS współpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznym, w ramach tej współpracy (razem z kilkoma innymi polskimi firmami) opracowują koncepcję oczyszczania wód i poprawy gospodarki ściekowej w Senegalu.

Duma dla SGH

Na podstawie doświadczeń wypracowanych w ramach Żagli Biznesu SGH zespół badaczy pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej i dra Tomasza Pilewicza wydał ze wsparciem Oficyny Wydawniczej SGH oraz ING Banku Śląskiego S.A. monografię naukową Inteligentne Organizacje – specyfika, rozwój i dobre praktyki przedsiębiorstw.

Działalność prowadzona przez wyróżnione przedsiębiorstwa jest dla społeczności SGH powodem do dumy i potwierdzeniem tego, iż jej absolwenci tworzą projekty kreujące trendy i wytyczające swoim przykładem kierunek działania dla innych. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym przedsiębiorstwom.