SGH i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zawarły porozumienie o współpracy

dwóch mężczyzn ściska sobie dłonie i przekazuje podpisane dokumenty w teczkach

29 listopada Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zawarły porozumienie o współpracy dotyczącej działań o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i komercyjnym.

Zakres współpracy obejmuje w szczególności: organizację wspólnych konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych tematyce przedsiębiorczości i rynków finansowych; wspieranie rozwoju studentów SGH, m.in. przez promowanie praktyk, staży oraz działań skierowanych do społeczności uczelni; współpracę przy opracowywaniu i publikacji raportów i analiz, szczególnie w obszarze gospodarczym i finansowym, oraz współpracę przy promocji i rozwoju polsko-szwajcarskich relacji gospodarczych.

- To porozumienie jest bardzo ważne, ponieważ przez cały czas otwieramy się na Europę, chcemy współpracować, nie tylko z organizacjami naukowymi, ale również z biznesem. Biznes szwajcarski jest nietypowy. Niedawno do Klubu Partnerów SGH dołączyła jedna ze szwajcarskich firm. Chcemy, żeby grono to zostało rozszerzone o kolejne dobre firmy szwajcarskie. Myślę, że taka wymiana doświadczeń biznesowych między Polską a Szwajcarią jest bardzo istotna, dlatego bardzo się cieszę z naszego porozumienia – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

W celu prawidłowej realizacji postanowień porozumienia powołano koordynatorów: ze strony SGH jest to kierownik Zespołu Organizacji w Biurze Rektora SGH Mateusz Małyska, a ze strony PSIG dyrektor zarządzający Izby Ulrich Schwendimann.

- Izba zrzesza większość pracodawców szwajcarskich działających w Polsce. We współpracy z firmami członkowskimi prowadzimy wiele aktywności, w tym m.in. platformę prezentującą płatne staże, skierowane do studentów i absolwentów, nazwaną przez nas SwissIn. Mając na uwadze fakt, iż firmy szwajcarskie mają wpisane w swoje DNA innowacyjność i dzielenie się wiedzą oraz to, że zależy nam na dotarciu do najlepszych studentów i absolwentów polskich szkół wyższych, naturalne było dla nas podpisanie porozumienia o współpracy z SGH – wyjaśnił wiceprezes PSIG Rafał Kijonka. - Kooperację z SGH rozpatrujemy w dwóch zakresach czasowych: krótkoterminowym oraz długoterminowym. W ramach pierwszego z nich chcielibyśmy m.in. włączyć studentów i absolwentów uczelni do SwissIn, zaprezentować kulturę organizacyjną i profesjonalizm największych firm szwajcarskich, jak również wspólnie realizować projekty biznesowe oraz badania naukowe (…). W długim okresie zależy nam na rozszerzeniu postrzegania Szwajcarii, poza skojarzenia z bankowością, górami, czekoladą czy zegarkami, o innowacje i najnowocześniejsze światowe technologie (…) – podkreślił wiceprezes Kijonka. – Zarówno polska, jak i szwajcarska gospodarka potrzebuje wykształconej kadry, stabilnych relacji międzynarodowych, innowacji i odpowiedzialnego biznesu. Uważamy, że synergia pomiędzy nami korzystnie wpłynie na obie strony porozumienia – pozwoli studentom oraz pracownikom SGH korzystać z doświadczeń i wiedzy szwajcarskich firm, a naszym członkom nawiązać współpracę z ekosystemem akademickim.

trzech mężczyzn stoi w gabinecie

Ze swojej strony ambasador Szwajcarii w Polsce Juerg Burri zaznaczył, że porozumienie „między PSIG, która reprezentuje ponad 200 firm szwajcarskich w Polsce a SGH, która jest jedną z najlepszych biznesowych uczelni w Polsce, oznacza wyraźny kolejny krok i oczywisty następny wkład do relacji” polsko-szwajcarskich.

- Jednym z głównych zadań ambasady zawsze było nie tylko promowanie relacji między rządami, ale również między ludźmi czy uniwersytetami; chodzi również o współpracę gospodarczą. W ciągu ostatnich 30 lat, kiedy Polska odzyskała swoją pełną niepodległość, współpraca gospodarcza między Polską i Szwajcarią stała się bardzo ważna, ponieważ Polacy mają dobry gust, jeśli chodzi o postęp, innowację i jakość. A firmy szwajcarskie reprezentują jakość i innowacje, więc doskonale do siebie pasujemy – ocenił dyplomata. Spytany o korzyści wynikające z porozumienia, ambasador Burri odparł: - Dzisiejsze porozumienie pomoże szwajcarskim firmom lepiej poznać studentów i absolwentów SGH. Mam nadzieję, że również doprowadzi do staży, pomoże w rozpoczęciu kariery, znalezieniu pracy w szwajcarskich firmach, ponieważ poszukują one talentów.

Ze strony SGH w spotkaniu udział wzięli: rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Katarzyna Kacperczyk. Ambasadę Szwajcarii w Polsce reprezentowali: ambasador Juerg Burri, szef Sekcji Ekonomicznej, Naukowej i Finansowej ambasady Pablo Padrutt i asystentka szefa Sekcji Katarzyna Błażejewska. Z Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej w spotkaniu uczestniczyli wiceprezes Izby Rafał Kijonka i dyrektor zarządzający Ulrich Schwendimann.

7 grudnia br. podczas spotkania z prorektorem ds. rozwoju SGH dr hab. Romanem Sobieckim, prof. SGH, na umowie swój podpis złożył prezes PSIG Michał Stępień.