Porozumienie o współpracy SGH i Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”

mężczyzna i kobieta w gabinecie po podpisaniu umowy

10 czerwca zostało zawarte porozumienie o współpracy między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?” – Organizacją Pożytku Publicznego. Umowę podpisali rektor SGH Piotr Wachowiak i prezes fundacji Ewa Błaszczyk-Janczarska.

„Działając w poczuciu troski o społeczeństwo oraz w duchu społecznej odpowiedzialności prowadzonej działalności”, strony wyraziły w zawartym liście intencyjnym „chęć nawiązania współpracy oraz wzajemnej promocji przy realizowanych wspólnie działaniach”.

Jak zadeklarowano, wspólnym celem działań jest rozwijanie współpracy w zakresie projektów związanych z realizacją misji społecznej odpowiedzialności uczelni.

Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w odrębnych umowach.

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” jest polską organizacją pozarządową, zajmującą się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. Gdy fundacja rozpoczynała działalność, w Polsce nie istniała systemowa pomoc dla pacjentów po ciężkich urazach mózgu, przebywających w śpiączce.

Więcej na temat fundacji.