SGH i Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa zawarły porozumienie o współpracy

dwoje ludzi stoi w gabinecie, trzymając teczki z dokumentami

22 grudnia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa (PCCC) zawarły porozumienie o współpracy w ramach studiów podyplomowych Canadian Executive MBA (CEMBA) realizowanych w SGH. Na mocy umowy PCCC została strategicznym partnerem programu CEMBA.

Dzięki porozumieniu członek Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej stanie się członkiem Advisory Board programu CEMBA. Izba zadeklarowała duże starania o wskazywanie co roku co najmniej jednego kandydata do edycji programu CEMBA. Porozumienie zacieśni bliskie relacje pomiędzy programem, uczelnią i Polsko-Kanadyjską Izbą Handlową. Izba będzie w mocniejszym stopniu promowała wydarzenia programu CEMBA, a wspólnie z SGH będzie organizowała wydarzenia. Zgodnie z porozumieniem będą organizowane specjalne spotkania dla studentów i absolwentów programu CEMBA.

W celu realizacji postanowień porozumienia ze strony SGH wyznaczono Piotra Górskiego, a ze strony PCCC - Angelikę Nowak.

dwoje ludzi podpisuje dokumenty, siedząc za stołem