Nauka ramię w ramię z biznesem

Rozmowa z Bartoszem Majewskim i dr. Mariuszem Strojnym z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

Czym zajmuje się Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH?

Bartosz Majewski: Nasza działalność z jednej strony obejmuje rozwijanie przedsiębiorczości i wspieranie projektów, a z drugiej transfer technologii. W tej rozmowie chcielibyśmy się skoncentrować wyłącznie na tym drugim obszarze.

Mariusz Strojny: Przez transfer technologii rozumiemy transfer wiedzy i kapitału intelektualnego SGH poprzez świadczenie usług doradczych, a także wykonywanie ekspertyz i badań na zamówienie przedsiębiorstw i instytucji na zasadach komercyjnych.

Co wyróżnia SGH spośród innych podmiotów, które zajmują się podobną działalnością?

M.S.: Nasza uczelnia ma trzy unikalne atuty. Pierwszy to rozpoznawalne logo, które już na samym wstępie zapewnia nam przewagę konkurencyjną nad większością firm doradczych i badawczych. Drugi to potencjał intelektualny uczelni: blisko 800 pracowników naukowych z bogatym doświadczeniem praktycznym, rzesza studentów oraz dostęp do specjalistycznych baz danych i bogatej literatury. Wreszcie trzeci to 90 tys. aktywnych absolwentów, z których duża część pracuje na wysokich stanowiskach w biznesie i administracji, pozostając naturalnym sprzymierzeńcem i partnerem we współpracy ze swoją alma mater.

B.M.: Doskonała pozycja SGH w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania powoduje, że w naturalny sposób możemy oferować usługi doradcze i eksperckie na najwyższym poziomie.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z CPiTT?

B.M.: Po pierwsze, projekty realizowane są pod logiem SGH, co stanowi gwarancję jakości i obiektywizmu przeprowadzanych ekspertyz, a to dla wielu podmiotów może być bardzo istotnym argumentem. Po drugie, współpraca z CPiTT umożliwia dostęp do różnorodnych kompetencji, które w mniejszych zespołach, nawet z perspektywy poszczególnych instytutów czy katedr, nie zawsze są możliwe do samodzielnego pozyskania. Mamy też zasoby pozwalające skuteczniej i efektywniej promować ofertę naszych usług na rynku.

M.S.: Nasza jednostka może też pomóc pracownikom naukowym zidentyfikować te obszary, w których przedsiębiorstwa zgłaszają nam potrzebę współpracy. Natomiast samo uczestnictwo w projektach realizowanych na zamówienie biznesu lub administracji daje nie tylko możliwość przetestowania w praktyce swojej wiedzy i kompetencji, ale także ich poszerzenia. Kolejną korzyścią jest to, że projekty rozliczane są na zasadach komercyjnych.

W czym się specjalizuje CPiTT SGH? Jakie badania i analizy zostały zrealizowane przy wsparciu CPiTT?

B.M.: W pierwszym roku działalności udało nam się doprecyzować ofertę, na którą składa się ponad 80 usług. Do każdej z nich przypisano odpowiednie doświadczenia i referencje z SGH oraz określono, którzy pracownicy naukowi mogą je realizować w praktyce. Dzięki temu w krótkim czasie możemy odpowiadać na spływające do CPiTT zapytania ofertowe. Specyfika działalności doradczej wymaga specjalnego podejścia i gotowe bazy, referencje, doświadczenia czy narzędzia to niezbędne warunki sukcesu na wymagającym i konkurencyjnym rynku doradczym.

M.S.: W 2017 roku zrealizowaliśmy sześć projektów doradczych i badawczych na łączną kwotę ponad 600 tys. złotych. Dla jednej z największych spółek Skarbu Państwa opracowaliśmy strategię dezinwestycji jednej z jej spółek zależnych. Dla dużego banku wykonaliśmy usługę walidacji modelu ryzyka operacyjnego. Dla firmy z branży stalowej opracowaliśmy biznesplan wraz z modelem finansowym nowego przedsięwzięcia oraz teaserem inwestycyjnym. Zrealizowaliśmy też dwa duże projekty badawcze. Obecnie finalizujemy umowę na przygotowanie ekspertyzy dla jednej z największych instytucji finansowych oraz negocjujemy kilka kolejnych umów o łącznej wartości ponad pół miliona złotych. Warto dodać, że braliśmy udział w wielu przetargach i nawet jeżeli finalnie nie doszło do podpisania umowy, to jako SGH zdobywaliśmy maksymalne oceny za merytoryczne opracowanie oferty.

B.M.: Należy też wspomnieć, że zrealizowane z sukcesem projekty przekładają się na dobre relacje, które z kolei skutkują kolejnymi projektami.

A jak wygląda zaangażowanie pracowników SGH w projekty realizowane przez CPiTT?

B.M.: Po roku działalności należy docenić kilku pracowników naukowych, którzy byli szczególnie aktywni i chętnie wspierali swoim doświadczeniem nasze działania. W tym miejscu chcieliśmy podziękować między innymi profesorom Waldemarowi Rogowskiemu i Sławomirowi Winchowi, doktor Wioletcie Mierzejewskiej, doktorowi Sylwestrowi Gregorczykowi, doktorowi Grzegorzowi Kolochowi, doktorowi Tomaszowi Pilewiczowi, doktor Małgorzacie Godlewskiej, doktorowi Krystianowi Barłożewskiemu… To jest tylko kilka osób, dlatego bardzo nam zależy, żeby zachęcić również pozostałych pracowników naukowych SGH do współpracy. Chętnie się spotkamy, porozmawiamy o ich doświadczeniach, o projektach, które realizowali do tej pory. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie w efektywny sposób wykorzystać te doświadczenia, ale musimy mieć deklarację wsparcia z ich strony, pierwszy krok musi wyjść od nich. Zapraszamy zatem do kontaktu.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPiTT) SGH otwiera nowe możliwości współpracy społeczności naszej uczelni z biznesem.

Jakie podmioty są potencjalnymi klientami CPiTT?

B.M.: Mamy doświadczenia, które pozwalają nam zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw działających w różnych branżach i w różnej skali – tak małe, jak i duże podmioty, a także międzynarodowe koncerny. Bardzo obiecującym partnerem są dla nas spółki Skarbu Państwa, które w większym stopniu otwierają się na współpracę z uczelniami.

M.S.: Chętnie nawiążemy też współpracę z inwestorami zagranicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami, izbami branżowymi, administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, a nawet indywidualnymi inwestorami. Jesteśmy w stanie zrealizować w zasadzie wszystkie tematy finansowo-biznesowo-ekonomiczne niezależnie od charakteru zlecającego podmiotu.

W jaki sposób pozyskujecie klientów?

M.S.: Jesteśmy aktywni i sami szukamy klientów, głównie poprzez bezpośrednie kontakty i spotkania z firmami. Obecnie prowadzimy duże badanie wśród członków zarządu największych przedsiębiorstw w Polsce – celem tej analizy jest określenie, jak postrzegana jest SGH jako potencjalny partner projektów komercyjnych, oraz zidentyfikowanie rzeczywistych problemów, które jako SGH moglibyśmy rozwiązać. Efektem tego badania będzie nie tylko większa świadomość w środowisku biznesowym, że SGH świadczy usługi doradcze i badawcze, ale przede wszystkim cenne kontakty do osób decyzyjnych w biznesie, co powinno zaowocować szeregiem nowych zleceń dla naszych pracowników

B.M.: Już teraz widzimy, że wywiady prowadzone w ramach tego badania ujawniają konkretne potrzeby w zakresie ekspertyz i doradztwa, więc w naturalny sposób wychodzimy z naszymi propozycjami.

Innym źródłem pozyskiwania klientów jest monitorowanie zapytań ofertowych i przetargów. Jesteśmy też otwarci na projekty przynoszone przez pracowników SGH, nawet jeżeli nie są oni zainteresowani bezpośrednim udziałem w ich realizacji. Ten kanał pozyskiwania projektów chcielibyśmy rozwinąć w przyszłości. Widzimy w nim duży potencjał, bo nasi pracownicy mają wiele kontaktów badawczo-naukowych i wypracowane dobre relacje z partnerami zewnętrznymi, więc przełożenie tego na projekty doradcze jest naturalne. I do takiej współpracy wszystkich pracowników SGH serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji: www.doradztwo.sgh.waw.pl
Wszystkich zainteresowanych współpracą z CPiTT prosimy o kontakt: cpitt@sgh.waw.pl.