Kreatywność, nauka, biznes

grafika z napisem samsung partnerem SGH

Oto nasz pomysł na kształtowanie liderek i liderów przyszłości

A gdyby tak świeżą, nieograniczoną żadnymi barierami ideę oprzeć na solidnych naukowych fundamentach i uzupełnić o biznesowe doświadczenie? Jak najbardziej jest to możliwe! Robimy to z powodzeniem już od kilku semestrów, a owocem tego niecodziennego podejścia są projekty realizowane w ramach dwóch dostępnych na uczelni przedmiotów: Technologiczne Uwarunkowania Biznesu Międzynarodowego (wersje polska i angielska) oraz International Business Environment (wersja angielska).

Celem zajęć jest stworzenie projektu usługi lub produktu, który odpowiada na potrzeby współczesnego rynku i uwzględnia zagrożenia cywilizacyjne w zakresie zdrowia, gospodarki czy bezpieczeństwa. Powinien to być produkt innowacyjny, oparty na nowych technologiach i założeniach zrównoważonego rozwoju, tak ważnych w kształtowaniu wrażliwości na problemy ekologiczne i społeczne. Dodatkowo cały projekt powinien obejmować plan wdrożenia takiej usługi czy produktu na rynek, a zatem zawierać wszystkie elementy biznesplanu (od początkowej analizy rynku do planów rozwoju). Tego wszystkiego uczymy więc po to, by pomóc młodym ludziom rozwijać kompetencje społecznie odpowiedzialnych liderów przyszłości. Ale po kolei…

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU…

Najpierw potrzebna jest idea – innowacyjna, kreatywna, nieobarczona barierami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia, wpisująca się w potrzeby rynku, ale też odpowiadająca na zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata i, co ważne, oparta na rozwiązaniach technologicznych oraz uwzględniająca założenia zrównoważonego rozwoju. Wyłania się ona w ramach współpracy zespołów powołanych do projektów – różnorodnych, bo tworzą je studenci i absolwenci uczelni nie tylko z całej Polski, ale i świata. W efekcie dochodzi do inspirującego dialogu, czyli wymiany rozmaitych poglądów, opinii i doświadczeń, a finalnie – do współpracy pełnej wyzwań, bo mierzącej się z różnymi kulturami i punktami widzenia, ale owocnej, bo kształtującej umiejętności dyskusji, współdziałania i współodpowiedzialności za efekt końcowy.  

DOBRE PODWALINY TO PODSTAWA…

Obok pomysłu za sukcesem projektów stoi również nauka. Wzorem poprzednich edycji i w tym semestrze formę zajęć oparliśmy na dialogu pomiędzy trzema różnymi środowiskami – studentami, uczelnią i firmą Samsung. „Taka forma kształcenia pozwala na wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń, angażując wszystkich interesariuszy projektu i w rezultacie prowadząc do wspólnego celu, którym jest kształtowanie odpowiedzialnych społecznie liderek i liderów przyszłości, efektywnie działających w gospodarce cyfrowej” – powiedziała koordynatorka przedmiotu dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH (Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej).
Do pracy nad projektami wykorzystywaliśmy odpowiednie narzędzia dydaktyczne (Design Thinking i model Canvas), które pomogły studentom w analizie niezbędnych elementów dobrego biznesplanu, a finalnie zaowocowały ciekawymi projektami, skoncentrowanymi wokół wyzwań cywilizacyjnych. W tym semestrze nie zabrakło więc m.in.: przenośnego projektora, który stanowi element dodatkowy urządzeń elektronicznych z kamerą; firmy dostarczającej posiłki w opakowaniach wielokrotnego użytku; projektu wykorzystania AI do tworzenia kompozycji artystycznych; aplikacji pozwalającej na wypożyczanie potrzebnych rzeczy od osób prywatnych (za niewielką opłatą); start-upu, który proponuje przebudowę dachów biurowych na magazyny danych, a odzyskane ciepło przeznaczyć na ogrzewanie szklarni (też na dachu).

NA KONIEC SZCZYPTA BIZNESOWEGO DOŚWIADCZENIA I MAMY TO!

Zespół ekspertów firmy Samsung (reprezentujących działy badań i rozwoju, rozwoju biznesu oraz online) włączył się do tego ekscytującego dialogu na etapie prezentacji rozwiązań i weryfikacji ambitnych pomysłów, wypracowanych przez cały semestr pod czujnym profesorskim okiem. Po wcześniejszej analizie projektów eksperci dołączyli do wspólnej wymiany poglądów, wprowadzając studentów w realia biznesowe, wskazując potencjał rozwojowy i obszary, które – z biznesowego lub technologicznego punktu widzenia – wymagają doskonalenia. „Udział w zajęciach to dla nas niezwykle ciekawe doświadczenie. Czujemy odpowiedzialność, ale i niemałą satysfakcję, mogąc wspierać uczelnię w kształtowaniu liderów przyszłości.  (…) i ta nieograniczona żadnymi barierami kreatywność studentów… To kopalnia pomysłów, które oparte na solidnych fundamentach edukacyjnych i ze szczyptą biznesowego wsparcia, mogą zaowocować niejedną komercjalizacją w przyszłości” – podkreślił Tomasz Chomicki, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska.

CO O TYM SĄDZĄ STUDENTKI I STUDENCI?

Po kilku semestrach wspólnej pracy każda strona dialogu wynosi z nich bezcenne doświadczenia i niemałą satysfakcję. „Podczas mojego drugiego semestru na kierunku Global Business na studiach magisterskich brałam udział w zajęciach TEoIB. Przez cały semestr pracowaliśmy nad naszym start-upem w grupie różnorodnej pod względem kultury, płci i doświadczenia. Przedmiot w takiej formie stworzył wyjątkową szansę na udoskonalanie moich umiejętności zarządzania międzynarodową grupą i radzenia sobie z problemami, które z tego wynikają. Niezmiernie doceniam fakt, że na koniec naszego projektu otrzymaliśmy szczegółowy feedback od pracowników firmy Samsung. Dotyczył on wykonalności pomysłu, sposobu prezentacji i następnych kroków, które powinny zostać podjęte. Nie mam żadnych wątpliwości, że tę praktyczną wiedzę wykorzystam podczas realizacji kolejnych projektów – zarówno uczelnianych, jak i tych w pracy” – stwierdziła Alicja Karamańska, absolwentka zajęć TEoIB, prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Przygoda ta kończy się nie tylko oceną punktową CTS, ale również feedbackiem biznesowym i technologicznym, jak coś można naprawić albo coś zmienić. Wszystko po to, aby w praktyce ochronić własny biznes przed niepotrzebnym ryzykiem. „Ten, kto nie ryzykuje, szampana nie pije” – zdobywajmy więc w SGH nowe doświadczenia i wprowadzajmy je z sukcesem na rynek i w życie.

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH.  Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC, a także członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce. Pasjonatka lean i jogi. Badaczka wpływu nowych technologii i zrównoważonego rozwoju na architekturę łańcuchów dostaw, mentorka. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, rad programowych miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Członkini Rady UN Global Compact Network Poland (2021–2024). Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (w latach 2006–2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą. Od 26 lat co roku publikuje ranking wraz z komentarzem dla branży TSL, obecnie na łamach „Dziennika Gazeta Prawna”. Członkini zespołu jury „Solve for Tomorrow” w Samsung Electronics.

Tomasz Chomicki

Tomasz Chomicki
dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska. Zaangażowany business developer i ewangelista nowych technologii. Od przeszło siedmiu lat związany zawodowo z Samsung Electronics Polska. W korporacji jest odpowiedzialny za rozwój biznesu, tworzenie strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną, i politykę publiczną w aspekcie rozwiązań technicznych. Członek największych izb branżowych IT i telekomunikacji oraz elektroniki konsumenckiej: ZIPSEE Cyfrowa Polska, PIIT, KIGEiT oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.