Grupa Allegro w Klubie Partnerów SGH

dwóch mężczyzn i dwie kobiety trzymają tabliczkę z napisem firmy Allegro

25 kwietnia do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dołączyło Allegro – polska spółka z branży e-commerce, jedna z największych pod względem przychodów z działalności w sieci firm w Polsce. Współpraca SGH i Allegro ma na celu działanie na rzecz kształcenia studentów, w tym praktycznego, poprzez łączenie technologii i biznesu z zasobami uczelni.

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Grupa Allegro jako członek klubu będzie mogła uczestniczyć w realizowaniu programów kształcenia, poprzez gościnny udział ekspertów firmy w wykładach, a także współorganizować i organizować w SGH szkolenia, warsztaty, zajęcia, wykłady i seminaria. Współpraca obejmuje także m.in. udział w projektach studenckich, współpracę w zakresie badań naukowych, czy współorganizowanie przedmiotów autorskich w ramach programu „Studiuj praktycznie”.

„Jesteśmy nowoczesną uczelnią, stąd współpraca z Allegro, polskim gigantem branży e-commerce. Na naszych oczach technologie cyfrowe redefiniują kształt współczesnej  gospodarki i relacji międzyludzkich. Dobitnie pokazała nam to pandemia COVID-19. Globalny kryzys zdrowotny dał olbrzymią szansę rozwoju firmom działającym w internecie. Cieszę się, że  studenci SGH będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów Allegro nie tylko od e-commerce, ale też od fin-tech, logistyki czy automatyzacji” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

mężczyzna i kobieta ściskają sobie ręce na tle ściany z wieloma tabliczkami z nazwami firm należących do Klubu Partnerów SGH

„SGH to miejsce niezwykłe pod względem doświadczenia akademickiego i zasobu talentów. Z punktu widzenia Allegro świetnie jest więc współpracować z taką uczelnią, na której dzieje się wiele ciekawych rzeczy, gdzie są ludzie z otwartą głową, nastawieni na rozwój. Jako Allegro widzimy wielką obopólną wartość w łączeniu technologii i biznesu z zasobami uczelni. Dla Allegro jednym z głównych celów jest ciągłe podnoszenie poprzeczki i SGH jest tego właśnie symbolem – symbolem ciągłego rozwoju” – wskazała dyrektor HR w Allegro, Anna Wróbel.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne. Firma Allegro dołączyła do grona, w którym znajdują się największe firmy sektora finansowego, firmy branży FMCG oraz giganci rynku technologicznego.

Zapraszamy do lektury wywiadu z dyrektor HR w Allegro Anną Wróbel dla Gazety SGH.

grupa osób na tle ściany z wieloma tabliczkami z nazwami firm należących do Klubu Partnerów SGH