CEMS w Sydney

The Global Alliance in Management Education.

Rok 2017 zakończył się bardzo pozytywnym akcentem: otrzymaniem przez SGH prestiżowej nagrody w ramach CEMS – tytułu CEMS School of the Year 2016/2017. Tytuł został przyznany na najważniejszym wydarzeniu w ramach aliansu CEMS, czyli na CEMS Annual Events (26 listopada – 1 grudnia 2017 r.), zorganizowanym po raz pierwszy w historii CEMS poza Europą – w Sydney (Australia) przez University of Sydney Business School (USYD). CEMS Annual Events to podsumowanie roku przez wszystkich interesariuszy CEMS: przedstawicieli uczelni partnerskich, partnerów korporacyjnych, partnerów społecznych, studentów CEMS i absolwentów. Spotkanie trwa parę dni, które są wypełnione intensywnymi dyskusjami i obradami, zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi, na wielu szczeblach organizacji, a całe wydarzenie wieńczy wspaniała gala podsumowująca rok wspólnej pracy. Głównym akcentem gali jest wręczenie dyplomów absolwentom programu CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM).

Program CEMS MIM jest prowadzony wspólnie przez członków aliansu CEMS: 31 czołowych uczelni ekonomicznych na świecie, 75 partnerów korporacyjnych oraz 7 partnerów społecznych (NGOs).

Temat przewodni tegorocznego CEMS Annual Events stanowiły aspekty kulturowe i międzykulturowe w zarządzaniu. Na program wydarzenia składały się interesujące i różnorodne sesje dotyczące zarządzania aliansem, programu CEMS MIM, komunikacji, kwestii językowych, a także spotkania zarządów studentów i alumnów CEMS. Naszą uczelnię reprezentowali: prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH (przedstawiciel SGH w zarządzie CEMS), dyrektor akademicki CEMS dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, menedżer programu CEMS w SGH mgr Grzegorz Augustyniak, menedżer ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH mgr Aneta Szydłowska i wykładowca CEMS prof. dr hab. Jacek Miroński.

W ramach CEMS Annual Events 2017 odbyły się następujące sesje:

  1. CEMS Executive Board (SGH reprezentował prof. Jacek Prokop).
  2. CEMS Academic Committee (SGH reprezentował prof. Mirosław Jarosiński).
  3. Wspólne posiedzenie Executive Board i Academic Committee (SGH reprezentowali prof. Jacek Prokop i prof. Mirosław Jarosiński).
  4. Program Managers Meetings (z SGH uczestniczył Grzegorz Augustyniak).
  5. Communication Directors Meetings (z SGH uczestniczyła Aneta Szydłowska).
  6. Sesja wspólna menedżerów programu i dyrektorów ds. komunikacji (z SGH uczestniczyli: Grzegorz Augustyniak i Aneta Szydłowska).

W ramach CEMS Annual Events 2017 odbył się także CEMS Annual Meeting, w czasie którego podsumowano ostatni rok działalności aliansu CEMS (dokonali tego: zarząd, studenci oraz alumni). Zatwierdzono budżet, uzupełniono skład ciał wykonawczych CEMS, przedstawiono zmiany w statucie, interesujące projekty 2017 r. oraz nowych członków aliansu: jednego partnera akademickiego (The American University of Cairo) i dziewięciu nowych partnerów korporacyjnych (Bain & Company, Bank Zachodni WBK Santander, EY, Daimler, DHL Consulting, Merck, H & M, Metro group, C.H. Robinson).

Oficjalna gala odbyła się 27 listopada 2017 r. w International Convention Center położonym w centrum Sydney w porcie Darling. Dyplomy ukończenia programu CEMS MIM osobiście odebrało 300 z 1154 tegorocznych absolwentów, w tym 23 z 46 tegorocznych absolwentów z SGH. Absolwenci z SGH byli jedną z liczniejszych grup podczas rozdania dyplomów. W uroczystości wziął udział prof. Jacek Prokop, który wraz z 29 rektorami innych uczelni partnerskich CEMS wręczał dyplomy przybyłym na graduację absolwentom. Odbierający dyplomy CEMS dołączyli do międzynarodowego grona już ponad 13 200 absolwentów programu, wśród których absolwenci z SGH (już 617 osób) stanowią znaczącą grupę. Wszyscy absolwenci CEMS tworzą niezwykłą międzynarodową społeczność.

Podczas uroczystej graduacji zostali też ogłoszeni zwycięzcy CEMS Awards i wręczono nagrody za rok 2016/2017. Ta część była dla SGH bardzo istotna ze względu na otrzymanie dwóch nagród: za najlepiej prowadzony przedmiot (Global Management Practice) dla prof. Jacka Mirońskiego i tytuł CEMS School of the Year (najlepszej szkoły w ramach CEMS) dla naszej uczelni.

Kryterium przyznania tytułu CEMS School of the Year stanowi satysfakcja studentów – brane są pod uwagę wszystkie elementy programu, obsługa studenta oraz działalność CEMS klubu. W przypadku części merytorycznej elementami ocenianymi są: poziom zajęć, praktyczne podejście, zajęcia z firmami i inne komponenty programu. W tym kontekście należy podkreślić zaangażowanie wszystkich wykładowców CEMS z SGH, a w szczególności duży wkład prof. Piotra Płoszajskiego, prof. Cezarego Wójcika i prof. Jacka Mirońskiego. Studenci docenili także sprawną komunikację, wsparcie i postawę Biura CEMS, które cechuje się otwartością, nastawieniem na skuteczne rozwiązywanie problemów, szybką reakcją na potrzeby studentów i dbaniem o dobrą atmosferę poprzez organizowanie wspólnych zajęć i wydarzeń z atrakcyjnymi firmami. CEMS Club Warsaw inicjuje nie tylko imprezy i wyjazdy integracyjne, ale również wydarzenia typu rotation dinner, mentoring programme itd. Cały obraz dopełniają absolwenci CEMS, którzy aktywnie uczestniczą w rozmowach rekrutacyjnych i spotkaniach ze studentami, współorganizują wspólne wydarzenia towarzyskie, by poprzez networking wzmacniać społeczność CEMS.

Tytuł dla SGH to wspólny sukces władz SGH, profesorów, studentów, alumnów, CEMS Club Warsaw i biura CEMS na SGH, wynik wieloletniej pracy wielu osób zaangażowanych w CEMS na SGH, wprowadzonych usprawnień, zmian, a przede wszystkim owocnej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w program.

W roku 2018 CEMS Annual Events wraca do Europy – będziemy świętować 30-lecie aliansu.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na stronie – zostały tam przybliżone poszczególne sesje w ramach CEMS Annual Events 2017.

Uroczysta gala CEMS Annual Events 2017, Convention Center Sydney.