A może podatki? Nowy kierunek na studiach magisterskich w SGH

grafika informująca o nowym kierunku "Podatki"

Pojawienie się nowego kierunku podatki w ofercie dydaktycznej jest bardzo dobrym przykładem ewolucyjnego rozwoju z jednej strony dydaktyki, z drugiej zaś badań naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tym zakresie od ponad 20 lat kadra naukowo-dydaktyczna zdobywa doświadczenie i realizuje projekty dydaktyczne.

Na początku XX wieku pojawiła się ścieżka prawa podatkowego, następnie specjalność międzykierunkowa i specjalności podatkowe na kierunku finanse i rachunkowość. W tym czasie SGH podpisała umowę z Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwenci SGH, którzy ukończyli określone umową przedmioty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego na warunkach wynikających z ustawy o doradztwie podatkowym.

Obserwując rynek pracy, losy naszych absolwentów, ale także ofertę dydaktyczną wiodących ośrodków akademickich w Europie i Polsce, doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi do uruchomienia kierunku, który będzie w sposób usystematyzowany przygotowywał kandydatów chcących poświęcić swoją karierę zawodową podatkom i prawu podatkowemu.

Kierunek jest adresowany do tych, którzy interesują się finansami, podatkami i prawem podatkowym. Rynek pracy dla absolwentów w tym wypadku nie ogranicza się wyłącznie do firm doradztwa podatkowego z tzw. BIG4. Konsulting podatkowy jest z reguły istotnym elementem konsultingu biznesowego oferowanego przez krajowe i międzynarodowe firmy doradcze. Na absolwentów nowego kierunku czeka też praca w administracji publicznej (np. w Polsce, UE i OECD) oraz w charakterze tzw. in house (w każdym dużym przedsiębiorstwie jest departament podatków, czy też tax compliance). Wiedza z podatków jest kluczowym elementem w procesach optymalizacji biznesowej, restrukturyzacji i w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem (tax compliance, zarządzanie ryzykiem podatkowym).

Oferta na kierunku podatki pozwala na kształtowanie sylwetki kandydata na przykład jako osoby, która chce być doradcą podatkowym (doradca podatkowy może zajmować się nie tylko konsultingiem, ale także występować przed sądami administracyjnymi), pracować jako tax compliance officer, uczestniczyć w procesach restrukturyzacji/optymalizacji działalności gospodarczej, zajmować się analizą rynku na potrzeby transfer pricing-u itd.

Widać tutaj różnorodność i możliwość rozwoju: w zależności od preferencji student może ukształtować siebie, wybierając interesujące dla siebie przedmioty związane z kierunkiem. W taki sposób właśnie została pomyślana oferta na kierunku podatki. Z jednej strony, mamy w niej przedmioty o charakterze ogólnoakademickim (teoria finansów i teoria opodatkowania), z drugiej zaś strony, uczymy o systemie podatkowym, prezentując aktualne zjawiska i problemy, z którymi spotykają się podatnicy (projekty OECD, BEPS, tax compliance, transfer pricing, konkurencja podatkowa itd.). W końcu zadbamy także, aby zainteresowani studenci mogli nadrobić deficyty związane z brakiem warsztatu prawniczego i na case study oraz warsztatach zdobyli praktyczne umiejętności pozwalające im skutecznie współpracować z kolegami, którzy ukończyli wydziały prawa.

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

kierownik Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego

Więcej na temat kierunku