Doktoranci SGH

Rozpoczęła działalność nowa Rada Samorządu Doktorantów SGH.

Nowy rok niesie ze sobą nowe szanse i kolejne wyzwania. Zwykle analizujemy nasze dotychczasowe życie, wyciągamy pewne wnioski i podejmujemy decyzje warunkujące nasz dalszy rozwój. Przed podobnym zadaniem wraz z początkiem 2018 r. stanęła nowa Rada Samorządu Doktorantów SGH. Różnica polega na tym, że stanęliśmy w obliczu wyzwań dotyczących nie tylko nas samych, ale wszystkich doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności i zaszczyceni zaufaniem, którym nas obdarzono. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mają wpływ nie tylko na społeczność doktorancką. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z władzami SGH i otoczeniem uczelni. Uczestniczymy w inicjatywach mających realny wpływ na poprawę funkcjonowania SGH jako organizacji, której jesteśmy członkami.

Mamy swojego reprezentanta w zespole ds. wdrażania strategii HRS4R. Działania grupy zmierzają do otrzymania prestiżowego wyróżnienia HR Excellence in Research, które w europejskiej przestrzeni badawczej stanowi gwarancję, że instytucja stwarza naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy naukowo-badawczej oraz respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników w obszarze B+R.

Prócz tego uczestniczymy w pracach Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju SGH, a także Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH. Niezwykle istotny jest dla nas udział w inicjatywach służących rozwojowi naszej alma mater, co bezpośrednio wpływa na warunki, w jakich będziemy studiować.

Zasadnicze znaczenie ma także kształtowanie właściwych relacji z otoczeniem. Jesteśmy aktywnymi członkami ogólnopolskich organizacji doktoranckich. To szczególnie istotne w kontekście intensywnych prac nad szeroko dyskutowaną Ustawą 2.0. Mamy swoich delegatów m.in. w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Warszawskim Porozumieniu Doktorantów czy Porozumieniu Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla nas wszystkich.

Jednak tym, na czym nam najbardziej zależy, jest zaproszenie Was, Drodzy Koledzy i Koleżanki, do kontaktu z nami. By właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków, musimy poznać Wasze problemy i spostrzeżenia. Jesteśmy do Waszej dyspozycji także podczas cyklicznych dyżurów w sali 4A w budynku A. Chętnie wysłuchamy Waszych spostrzeżeń i opowiemy o naszych pomysłach na projekty. A w planach mamy naprawdę ciekawe inicjatywy! Gorąco wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zrobić sporo dobrego!

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów SGH

Przewodniczący Samorządu Doktorantów SGH Jan Maksymilian Janiszewski, III rok, KNOP
Członek Zarządu Samorządu Doktorantów SGH Teresa Długosz, II rok, KGŚ
Członek Zarządu Samorządu Doktorantów SGH Joanna Karaś, I rok, KGŚ

  • Magdalena Kołton, II rok KZIF
  • Maryna Lassota, II rok, KZIF
  • Włodzimierz Petryk, I rok, KAE
  • Alan Rynio, III rok, KGŚ
  • Maciej Rząca, I rok, KZIF
  • Eugeniusz Tyczyna, I rok, KNOP

Komisja rewizyjna

  • Edyta Adamowicz, II rok, KZIF
  • Tomasz Klemt, III rok, KNOP
  • Maiko Maziashvili, II rok, KGŚ