ETSG 2018 WARSAW

We wrześniu odbędzie się w SGH prestiżowa konferencja na temat handlu zagranicznego.

Już 13–15 września 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się jubileuszowa (XX) konferencja European Trade Study Group (ETSG). Spotkanie organizowane jest co roku, a umowę o warszawskiej edycji podpisali rektor SGH prof. Marek Rocki i prof. Ian Wooton reprezentujący ETSG. Za organizację konferencji z ramienia naszej uczelni odpowiadać będzie Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

ETSG to niedochodowe stowarzyszenie akademickie zajmujące się badaniem międzynarodowej współpracy gospodarczej, a doroczną konferencję ETSG uznaje się za największe i najbardziej znaczące w Europie spotkanie naukowców specjalizujących się w tematyce szeroko rozumianej ekonomii międzynarodowej. W wydarzeniu bierze udział zwykle ok. 350 badaczy z uniwersytetów i ośrodków naukowych z całego świata, w tym (od lat) przedstawiciele SGH.

Wielu z uczestników konferencji łączy działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką i tym samym wpływa na politykę gospodarczą i zagraniczną w swoich krajach oraz w organizacjach międzynarodowych. Konferencje ETSG to także miejsce spotkań światowej czołówki ekonomistów z Harvardu, Princeton, London School of Economics, Banku Światowego i Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) z młodymi naukowcami z mniej znanych ośrodków badawczych. Programy poprzednich konferencji ETSG wraz z nazwiskami i afiliacjami autorów można znaleźć na stronie.

W Komitecie Naukowym ETSG są przedstawiciele najlepszych uniwersytetów i instytucji (np.: Marius Brülhart z Uniwersytetu w Lozannie, Paola Conconi z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego [ULB] z ECARES, Peter Egger z Politechniki Federalnej w Zurychu, Robert Elliot z University of Birmingham, Rod Falvey z Bond University, Gabriel Felbermayr z Ifo Institute Munich, Lionel Fontagné z Paris School of Economics, Joseph Francois z Uniwersytetu w Bernie, James Markusen z University of Colorado, Jan J. Michałek z Uniwersytetu Warszawskiego, J. Peter Neary z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Lucia Tajoli z Politechniki Mediolańskiej, Hylke Vandenbussche z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Julia Woerz z Austriackiego Banku Narodowego, Ian Wooton z University of Strathclyde, Maurizio Zanardi z Lancaster University). Również SGH ma swoją reprezentację w Komitecie Naukowym konferencji – to prof. dr hab. Elżbieta Czarny.

ETSG kładzie nacisk na wspieranie młodych naukowców. Dla osób, w przypadku których upłynęło nie więcej niż dwa lata od uzyskania stopnia doktora, stowarzyszenie organizuje dwa konkursy:

  1. na najlepszą pracę wybieraną przez „Review of World Economics” – autor otrzymuje nagrodę w wysokości 1000 euro i możliwość opublikowania tekstu w czasopiśmie;
  2. na najlepszy esej wybierany przez WTO – autor zwycięskiej pracy prac otrzymuje 5000 franków szwajcarskich oraz zwrot kosztów udziału w konferencji ETSG.

Informacje dotyczące warunków udziału w tych konkursach można znaleźć na stronie.