IRG: Koniunktura w przemysle przetwórczym – wrzesień 2021

Zdjęcie owoców i warzyw<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo'>Tło zdjęcie utworzone przez KamranAydinov - pl.freepik.com</a>

Po dwóch miesiącach pogarszającej się koniunktury w przemyśle przetwórczym nastąpiła jej poprawa. Odnotowały ją zarówno firmy prywatne jak i publiczne.

wykres: koniunktura w przemysle - wrzesien 2021

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 2,7 pkt w skali miesiąca. Obecnie wynosi ona, 3,7 pkt, jest o 8,6 pkt wyższa niż przed rokiem. Miesięczny wzrost wartości wskaźnika odnotowano zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji i zamówień (krajowych i eksportowych). Poziom zatrudnienia wzrósł w firmach publicznych, zmalał w prywatnych. Ponownie podniósł się poziom cen wyrobów gotowych. Spadła wielkość ich zapasów. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz ich nastroje. Mimo poprawy koniunktury przewidywania na najbliższe miesiące są wyjątkowo pesymistyczne.

Miesięczną poprawę koniunktury zanotowali jedynie producenci półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika IRGIND wzrosły odpowiednio o: 5,2 i 8,1 pkt. W pozostałych głównych grupach produktowych koniunktura pogorszyła się. Najwyższą wartość, 7,0 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw wytwarzających półprodukty, a najniższą, -2,3 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Poprawę odnotowano dla wszystkich grup zatrudnienia. Najwyższą wartość, 18,4 pkt, wskaźnik przyjął  dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników, a najniższą, -1,1 pkt, dla zakładów przemysłowych o zatrudnieniu do 50 pracowników. Poprawa koniunktury miała miejsce w trzech makroregionach: centralnym, wschodnim i województwie mazowieckim. Najwyższą wartość, 5,6 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu centralnego, a najniższą, -15,2 pkt, dla makroregionu południowo-zachodniego.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Wrzesień 2021 (Badanie okresowe nr 396)