Święto SGH 2023

zdjęcie sceny i zasiadających przed nią gości podczas Święta SGH

22 czerwca odbyło się Święto SGH, ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH z 2 kwietnia 1925 roku. Święto SGH służy integracji całego środowiska akademickiego naszej uczelni, która istnieje nieprzerwanie od 1906 roku.

Uroczystości rozpoczął Chór SGH hymnem państwowym i Odą do radości – hymnem Unii Europejskiej.

Licznie przybyłych gości powitał rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

rektor przemawia podczas uroczystości; na scenie siedzi dwóch prorektorów

„W styczniu 2023 r. Senat SGH przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 „Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego”. (...) W ramach obchodów stulecia zatrudnienia Profesora w naszej Uczelni, przypominamy jego wkład w rozwój nauk ekonomicznych w Polsce oraz jego rolę w tworzeniu podwalin pod solidną edukację ekonomiczną w naszym kraju.

Grupa entuzjastów, którzy na początku XX wieku, po odzyskaniu niepodległości, stworzyli najlepszą uczelnię ekonomiczną w regionie, z Bolesławem Miklaszewskim, Edwardem Lipińskim i ich uczniami, byłaby zadowolona, patrząc na dzisiejszą SGH. Powinni być zadowoleni, że wspólnie przez lata tak dobrze zrealizowaliśmy ich pierwotny zamysł. Prof. Lipiński zawsze traktował SGH jak własne dziecko. W czasach okupacji, gdy z pozwolenia władz niemieckich mogła funkcjonować tylko średnia Miejska Szkoła Handlowa jako jej kierownik, a w istocie – Rektor, dwoił się i troił, by przedwojenna, konspiracyjna SGH mogła w ukryciu kontynuować swoją misję naukową. To dzięki Panu Profesorowi Uczelnia przetrwała wojnę, a w dzieło odbudowy gospodarki po wojnie mogli się włączyć dobrze wykształceni specjaliści. Do czasu, jak wiemy, bo stalinowski walec przejechał się po nich wszystkich równo i także po samym profesorze Lipińskim, któremu zabroniono nauczać w SGPiS. Stworzył wtedy na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Nauk Ekonomicznych – jeden z najlepszych do dziś w naszym kraju. (...)

Prof. Edward Lipiński, wybitny znawca myśli ekonomicznej i dydaktyk, był również prezesem honorowym PTE (Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) i redaktorem naczelnym pisma „Ekonomista”. Był także niekwestionowanym liderem Komitetu Obrony Robotników. W jego mieszkaniu w tzw. Domu Profesorskim (...) odbywały się spotkania KOR i wykłady nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych. Tym samym nasza Uczelnia, uważana za kuźnię kadr PRL była jednocześnie jednym z najważniejszych miejsc sprzeciwu wobec totalitarnych metod rządzenia krajem i gospodarką. Stało się tak za sprawą prof. Lipińskiego. Szerzej o tym będzie dziś mówił prof. Andrzej Friszke, historyk PRL, wybitny znawca historii opozycji antykomunistycznej w Polsce. Jesienią (...) zostanie odsłonięta na dziedzińcu tablica upamiętniająca ten fakt, a w Auli Spadochronowej w październiku będzie mieć miejsce wystawa ukazująca słynne mieszkanie Profesora i jego miejsce pracy na SGH. Meble i pamiątki zechcieli udostępnić bliscy naszego Patrona. (...)

Studenci prof. Lipińskiego świętowali z nim wszystkie jego urodziny. Od czasów okupacji, gdy wojna sprzyjała umacniania więzów przyjaźni, traktowali go najpierw jak „Ojca”, potem „Dziadka”. Zachowały się zdjęcia, gdy wszyscy – profesorowie i studenci  – popijają kawę z cykorii wokół wielkiego stołu.

Ta tradycja postrzegania społeczności SGH jako Rodziny jest podtrzymywana do dziś. Cieszymy, że zgodnie z uchwałą Senatu z maja br. do tej naszej rodziny dołączył doktor honoris causa Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Bardzo z tego faktu się cieszymy. Przyznany mu niedawno doktorat honorowy  jest wyrazem uznania  dla jego „zasług na rzecz współpracy międzynarodowej oraz działań na rzecz wolności i godności we współczesnym świecie”. (...)

Jest też hołdem dla bohaterstwa narodu ukraińskiego, który od ponad roku walczy o prawo do wyboru modelu gospodarczego i ustroju politycznego, a także o prawo do związania się cywilizacyjnie z Zachodem. Nasza Uczelnia od pierwszych chwil wspiera czynnie te dążenia. Dziękuję Państwu za taką postawę. Dziękuję też senatorom, że prawie jednomyślnie wsparli ideę przyznania honorowego doktoratu prezydentowi Ukrainy.

To już czwarty prezydent w naszej historii: po prezydencie Stanisławie Wojciechowskim, który był patronem roku 2022, przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi Stanisławie Szuszkiewiczu, naszym DHC z 2014 r. i prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim – naszym absolwencie i wykładowcy. W tym roku w sierpniu przypada 130. rocznica jego urodzin.

Mówiąc o tych wielkich postaciach, w żaden sposób nie zapominam o wyzwaniach stojących przed nami tu i teraz:

 • katastrofalnym stanie środowiska naturalnego,
 • coraz poważniejszym oznakach spowolnienia gospodarczego,
 • kryzysie energetycznym i inflacji.

Nie zapominamy o nowej fazie rewolucji informatycznej związanej ze sztuczną inteligencja, która z pewnością zmieni nasz świat i jego postrzeganie. Wszyscy staramy się przygotować naszą społeczność do stawienia czoła tym wyzwaniom. Tak samo czynili w swoim czasie prof. Edward Lipiński, Stefan Starzyński. Wierzę, że studenci ukształtowani w SGH jako liderzy przyszłości będą podążać ich śladem.

W maju br. obchodziliśmy Dzień Różnorodności, który zorganizowaliśmy wspólnie z Samorządem Studentów. (...) Różnorodność jest bardzo ważna. Dobrze, że się różnimy między sobą. Nasza różnorodność daję nam siłę. Cieszę się, że jako jedna z pierwszych uczelni podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Dzięki niej nasza Alma Mater może się bardzo dobrze rozwijać.

Nie tak dawno obchodziliśmy Dzień Wartości. Pięć najważniejszych wartości: prawda, szacunek,  uczciwość, współpraca i profesjonalizm. My wszyscy nie możemy o tych wartościach zapominać i musimy je cały czas pielęgnować jak drzewka posadzone w Dniu Wartości.

Ważna jest przynależność Polski do UE. Polska jest pełnoprawnym członkiem UE. Dzięki naszemu członkostwa w UE jakość naszego życia znacznie się poprawiła i jest możliwy dynamiczny rozwój naszego kraju. O tym nie możemy zapominać. Dlatego na SGH świętowaliśmy 20. rocznicę podpisania traktatu akcesyjnego, organizując konferencję naukową. Polska musi dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą przeznaczone na wzmocnienie polskiej gospodarki.

Warunkiem korzystania z KPO jest przestrzeganie zasad praworządności i wierność wartościom europejskim zdefiniowanym w traktatach. W SGH poświęcamy tym zagadnieniom wiele uwagi. Dotyczy to zarówno wykładowców, doktorantów, jak i studentów. Przykładem niech będzie konferencja na temat praworządności zorganizowana przez Koło Ekonomicznej Analizy Prawa.

Dziękuję wszystkim za rok wytężonej pracy. Dzięki temu, że jesteśmy wspaniałą Rodziną SGH możemy odnosić sukcesy i rozwijać naszą Alma Mater. Życzę Państwu nadchodzących miłych wakacji. Radujmy się z naszego Święta! Życzę wszystkim nam dobrej zabawy.

zdjęcie sceny na wolnym powietrzu na kampusie SGH; przed sceną siedzą zgromadzeni goście

Wśród licznie zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz uczelni, kadry akademickiej, studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników SGH, a także biznesu w ramach Klubu Partnerów SGH, Święto SGH swoją obecnością zaszczycili również reprezentanci władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego,  innych uczelni, a także przedstawiciele fundacji, instytucji środowiskowych i przedsiębiorstw współpracujących z SGH. Na Święto SGH przybyła m.in. Katarzyna Stalkowska-Galuhn, prawnuczka profesora Edwarda Lipińskiego, którego imieniem obwołano rok 2023, wraz z córką Mają.

8 stycznia br. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ustanowił rok 2023 „Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego” dla upamiętnienia setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej (późniejszej, od 1933 r. SGH).

Podczas Święta SGH prof. Andrzej Friszke wygłosił wykład pt. „Profesor Edward Lipiński – nieformalny lider KOR”. „Po pierwsze, dlaczego nieformalny lider KOR-u? Dlatego, że KOR nie miał lidera ustalonego, uzgodnionego, wybranego. Był rodzajem organizacji, która dbała o to, żeby nie można jej było uznać za organizację w sensie prawnym. Dlatego, że powołanie organizacji w sensie prawnym byłoby z natury rzeczy złamaniem prawa PRL i miało dodatkowe negatywne konsekwencje" – wyjaśnił prof. Friszke.

męzczyzna przemawiający za pulpitem; z przodu sceny flaga UE

Cały wykład profesora na temat Patrona Roku 2023 zostanie opublikowany w numerze LATO Gazety SGH. Tymczasem w dniu Święta SGH wspominamy b. rektora SGH, prof. Edwarda Lipińskiego.

Następnie rektor Piotr Wachowiak wręczył odznaki „Zasłużonych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”. Otrzymali je:

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
prof. dr hab. Stefania Jurek-Stępień
prof. dr hab. Janusz Kaliński
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
prof. dr hab. Ryszard Rapacki
prof. dr hab. Andrzej Sznajder
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
prof. dr hab. Gertruda Świderska
dr hab. Marian Geldner, prof. SGH
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH
dr Jacek Kłopotowski
dr Stanisław Macioł  
dr Maria Nykowska
Elżbieta Fonberg-Stokłuska
Jolanta Ausz
Stanisław Bęza
Anna Markowska.

Odznaki „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” zostały ustanowione Uchwałą nr 302 Senatu SGH z dnia 10 października 2018 r. Odznaczenie przyznawane jest szczególnie zasłużonym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom SGH. Do 22 czerwca br. odznakę tą otrzymało 27 osób.

Po Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru SGH nastąpiła ceremonia mianowania Ambasadorów SGH, którymi w tym roku zostali: dr Michał Rutkowski i prof. Mehmet Tosun. Prorektor ds. rozwoju, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, przewodniczący Rektorskiego Zespołu „Ambasador SGH”, razem z rektorem Wachowiakiem wręczył pamiątkowe tabliczki. Więcej na ten temat w tekście w Gazecie SGH – Życie uczelni.

czterech mężczyzn, w tym dwóch trzyma w rękach otrzymane tabliczki pamiątkowe

Następnie poznaliśmy tegorocznych Liderów SGH. Absolwenci SGH z powodzeniem realizują swoje zawodowe kariery nie tylko w kraju, ale także za granicą. Dzieje się to w biznesie i jego otoczeniu, w obszarze nauki i w działaniach na rzecz społeczeństwa.

W tym roku SGH po raz czwarty uhonorowało tytułem „Lider SGH” następujące osoby:

 • W kategorii absolwenci polscy, obszar BIZNES: Wiktoria Brauksiepe,
 • W kategorii absolwenci polscy, obszar SPOŁECZEŃSTWO: Karol Górnowicz,
 • W kategorii absolwenci polscy, obszar NAUKA: prof. dr hab. Marcin Kolasa,
 • W kategorii absolwenci międzynarodowi, obszar NAUKA: prof. Jakub Bijak.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu wyróżnień dwóm osobom, biorąc pod uwagę ich szczególne dokonania w obszarze BIZNESU. Wyróżnieni to: Artur Banach i Tomasz Rudolf. Więcej na ten temat w tekście Gazecie SGH – Życie uczelni.

Tradycją Święta SGH jest ogłoszenie wyników głosowania organizowanego przez Stowarzyszenie Akademickie Magpress na najbardziej motywującego nauczyciela akademickiego. Nagrody Inspiracja Roku 2023, przyznawane już po raz 18., otrzymali:

 • w kategorii studium licencjackiego Daniel Kaszyński,
 • w kategorii studium magisterskiego dr Kamil Gemra.

troje osób na scenie, w tym jedna nagrodzona

troje osób stoi na scenie, w tym laureat trzymający statuetkę

Następnie rzeczniczka etyki dr Ewa Jastrzębska oraz dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH, przewodniczący Komisji etyki SGH wręczyli nagrody w Konkursie Rzeczniczki Etyki i Komisji Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji. Więcej na ten temat w tekście w Gazecie SGH – Życie uczelni.

Na zakończenie I części uroczystości Chór SGH pod kierownictwem dr. Tomasza Hynka wykonał trzy pieśni późnego renesansu z kompozycji Orlando di Lasso. Maestro komponował wyłącznie utwory wokalne m.in. motety łacińskie, francuskie chansony i włoskie mydrygały. Był jednym z najbardziej płodnych kompozytorów w historii muzyki. Jego dorobek przekracza 2000 dzieł.

chór ustawiony w rzędzie śpiewa na wolnym powietrzu podczas uroczystości uczelnianej

W drugiej części uroczystości podczas Święta SGH wręczono habilitacje i doktoraty ukończone w SGH w czasie od czerwca 2022 do czerwca 2023 roku.

Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 absolwentów wszystkich typów studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych). Obecnie co roku wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Tradycją Święta SGH jest wręczanie dyplomów osobom, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyplomy wręczali przewodniczący rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse prof. dr hab. Bogumił Kamiński i dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych. Otrzymali je:

 • Ewa Ratuszny, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie monografii pt. “Crisis - Threat or Opportunity? Multivariate Time Series Models”,
 • Anna Stankowska, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie monografii pt. “Zastosowanie behawioralnego modelu oporu społecznego w procesie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej”,
 • Katarzyna Sadowy, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie monografii pt. „Miasto policentryczne. Doświadczenie warszawskich centrów lokalnych”,
 • Piotr Zaborek, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na podstawie cyklu publikacji pt. „Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu a wyniki operacyjne i finansowe przedsiębiorstw”,
 • Adrian Lubowiecki-Vikuk, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na podstawie monografii pt. “Postrzeganie kompozycji marketingowej w podmiotach podaży turystyki medycznej przez konsumentów”.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie dyplomów osobom, które uzyskały w SGH stopień naukowy doktora w ostatnim roku, to jest od czerwca 2022 do czerwca 2023 roku.

Chór SGH odśpiewa Gaudeamus igitur.

Nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską wręczył rektor Piotr Wachowiak. Otrzymali je:

 • dr Andrzej Sołdek za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. Rozprawa doktorska na temat „Strategie inwestycyjne cyklu życia w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi” przygotowana została pod kierunkiem dr. hab. Agaty Adamskiej, prof. SGH,
 • dr Magdalena Kozłowska otrzymała nagrodę w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Rozprawa pt. „Doświadczenia seniorów w użytkowaniu innowacyjnych rozwiązań zdrowia cyfrowego w Polsce” przygotowana została pod kierunkiem naukowym dr. hab. Rafała Kasprzaka, prof. SGH oraz dr. hab. Adriana Lubowieckiego-Vikuka, prof. SGH jako promotora pomocniczego.

W Konkursie na najlepszą pracę doktorską przyznano jeszcze dwa wyróżnienia:

 • dr Marcin Wroński za rozprawę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse „Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład majątku gospodarstw domowych w Polsce”. Praca powstała pod kierunkiem naukowym dr. hab. Bogusława Czarnego, prof. SGH,
 • dr Małgorzata Szafranowicz za rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Temat pracy przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Radosława Barana, prof. SGH, to „Strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkujących napoje spirytusowe w Polsce a uwarunkowania prawne ich działalności”.

Święto SGH zakończył występ uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca, który wykonał suitę tańców spiskich (czardaszy spiskich), energetycznych tańców, w których przenikają się kultury Polska, Słowacka i Węgierska.