Posiedzenie Międzynarodowej Rady Doradczej (IAB) SGH

grupa osób siedzi za stołem konferencyjnym; w tle fresk przedstawiający karawelę na morzu i napis Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

W dniach 6-7 grudnia br. odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Doradczej (IAB) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie Rady w formie stacjonarnej, które pozwoliło jej członkom osobiście poznać specyfikę SGH oraz wymienić doświadczenia i dobre praktyki w obszarze szkolnictwa wyższego i perspektyw rozwoju uczelni.

Gospodarzem spotkania był rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, który zaprezentował uczelnię oraz najważniejsze, strategiczne cele jej rozwoju w najbliższych latach. Wskazywał on między innymi na wyzwania związane z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami polityczno-gospodarczymi oraz niepewnością otoczenia krajowego i międzynarodowego.

Rektor Wachowiak podkreślał, że nieprzewidywalność współczesnego świata sprawia, że pogłębiona współpraca uczelni ma kluczowe znaczenie i umożliwia pokonywanie wyzwań i wykorzystywanie szans rozwojowych. W tym kontekście doświadczenie akademickie i w zakresie zarządzania, jakie posiadają członkowie IAB może być bardzo ważne, jeśli chodzi o plany dalszego rozwoju SGH.

W posiedzeniu IAB podzielonym na sesje uczestniczyli również prorektor ds.  rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH; prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH; prorektor ds. współpracy z zagranicą, dr hab. Jacek  Prokop, prof. SGH; prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, a także dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH; pełnomocnik rektora ds. współpracy ze stanem Nevada (USA) dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH; prodziekan Studium Licencjackiego dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka oraz kierownictwo i przedstawiciele Biura Rektora oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH.

Spośród gości zagranicznych, członków IAB, w posiedzeniu udział wzięli na miejscu: prof. Jan Kratzer, profesor przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami oraz dyrektor ds. naukowych i założyciel Centrum Przedsiębiorczości (CfE) na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym; prof. Gregory Mosier, dziekan College of Business na Uniwersytecie Nevady w Reno; prof. Julia von Maltzan Pacheco, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Administracji Biznesowej w Sao Paulo Fundacji Getulio Vargasa; prof. Sin Hoon Hum, prodziekan Szkoły Biznesu na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz online prof. Sherif H. Kamel, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze.

Dwudniowe dyskusje Rady dotyczyły takich tematów, jak: (1) dobre praktyki w zarządzaniu uczelnią (dyskusja prowadzona przez prorektora J. Prokopa); (2) „Proces dydaktyczny i strategie uniwersyteckie w celu przyciągnięcia lokalnych i międzynarodowych studentów – dyskusja i wymiana najlepszych praktyk”(dyskusja prowadzona przez prorektora K. Kozłowskiego); (3) Strategie badawcze uczelni: opracowywanie i wdrażanie strategii badawczych w kierunku doskonałości naukowej – dyskusja i wymiana najlepszych praktyk” (prezentacja profilu naukowego SGH oraz dyskusja prowadzona przez prorektor A. Chłoń-Domińczak).

W dyskusjach wskazywano na fundamentalną zmianę uwarunkowań dla funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, w szczególności w kontekście pandemii COVID-19, rosyjskiej agresji i wojny w Ukrainie i spowalniającego tempa wzrostu światowej gospodarki. Zaprezentowano różnorodne doświadczenia uczelni z Singapuru, Egiptu, Brazylii czy Stanów Zjednoczonych. Podkreślano, że w kontekście rosnącej konkurencji na globalnym rynku edukacyjnym kluczowe jest wciąż utrzymanie wysokiej jakości kształcenia.

Ważną częścią spotkania była również prezentacja dotycząca obecnej sytuacji w Ukrainie, przygotowana i przedstawiona przez pełnomocniczkę rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Irynę Dehtiarową (Iryna Degtyarova). Z udziałem dr Dehtiarowej oraz dr. Jakuba Karnowskiego odbyła się dyskusja dotycząca roli uczelni z państw europejskich i pozaeuropejskich w zakresie wspierania uczelni ukraińskich i strategii powojennej obudowy Ukrainy i szkolnictwa wyższego.

Wizyta w Polsce, umożliwiła również zwiedzenie kampusu SGH, w tym największej biblioteki ekonomicznej w Polsce, które poprowadził pełnomocnik rektora ds. rozwoju kampusu SGH dr hab. Marek Bryx, prof. SGH. Członkowie Rady mieli również okazję zwiedzenia Warszawy i zapoznania się z historią, kulturą oraz tradycjami naszego kraju.

grupa osób stoi na tle fresku przedstawiającego karawele na morzu i napis Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowa Rada Doradcza (IAB) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest ciałem konsultacyjnym, które zostało powołane do życia, by doradzać rektorowi SGH w sprawach dotyczących bieżących wyzwań i długofalowej strategii uczelni.

Rada wyznacza kierunki działania i udziela wskazówek odnośnie do tego, jak realizować priorytetowe zadania i jak wymiernie oceniać całokształt wyników naukowych SGH, co ma kluczowe znaczenie, gdy chodzi o spełnienia kryteriów międzynarodowych akredytacji czy znalezienie się w gronie najlepszych uczelni ekonomicznych i biznesowych w rankingach.

IAB to grupa wybitnych naukowców i doświadczonych przedstawicieli kadry kierowniczej szkół akademickich pochodzących ze wszystkich kontynentów i reprezentujących najbardziej prestiżowe uczelnie ekonomiczne i szkoły biznesu z całego świata. Spotkania IAB odbywają się osobiście i online; organizowane są kilka razy w roku.

Obecnie w pracach Rady bierze udział ośmioro członków:

  • Prof. Stefano Caselli, prorektor do spraw międzynarodowych Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie;
  • Prof. Edeltraud Hanappi-Egger, rektor Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu (WU);
  • Prof. Jan Kratzer, profesor przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami oraz dyrektor ds. naukowych i założyciel Centrum Przedsiębiorczości (CfE) na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym;
  • Prof. Gregory Mosier, dziekan College of Business na Uniwersytecie Nevady w Reno;
  • Prof. Julia von Maltzan Pacheco, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Administracji Biznesowej w Sao Paulo Fundacji Getulio Vargasa;
  • Prof. Sri Zaheer, dziekan Carlson School of Management na Uniwersytecie Minnesoty;
  • Prof. Sin Hoon Hum, prodziekan Szkoły Biznesu na Narodowym Uniwersytecie Singapuru;
  • Prof. Sherif H. Kamel, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze.