Nominacja monografii „Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG” w konkursie Invest Cuffs 2024

Monografia „Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG”, pod redakcją naukową Barbary Ocickiej i Kamila Gemry, wydana w Oficynie Wydawniczej SGH, została nominowana w konkursie Invest Cuffs 2024 w kategorii Polska Publikacja roku 2023. Głosowanie trwa do 19 marca 2024 r.

Monografia „Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG”, to unikatowe opracowanie dotyczące zrównoważonej transformacji w kontekście zarządzania aspektami ESG w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do aktualnych i planowanych regulacji oraz najnowszych wyników badań. Publikacja skierowana do przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej – przede wszystkim do kadry zarządzającej i menedżerów średniego szczebla w spółkach giełdowych, instytucjach finansowych, podmiotach z rynku nieruchomości, a także do przedstawicieli centralnej i samorządowej administracji publicznej. 

Link do głosowania kategoria – Polska Publikacja roku 2023

okładka publikacji "Zrównowazona transformacja"

Więcej informacji na temat publikacji