Wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim

Wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim

12 czerwca 2021 r. odbyło się otwarte seminarium online „Wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim” zorganizowane przez Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Seminarium zorganizowano w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Była to doskonała okazja do wirtualnego spotkania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń przez przedstawicieli środowiska naukowego, a także praktyków biznesu. Dyskusja podczas seminarium dotyczyła dwóch wyzwań czasów pandemicznych (jednocześnie tytułów paneli): „Jak mierzyć zróżnicowanie kandydatów i pracujących?” oraz „Jak rozwijać pracujących?”.

W podejmowanych dyskusjach koncentrowano się na aktualnych wyzwaniach i trendach zarządzania kapitałem ludzkim. Wśród panelistów znaleźli się wybitni specjaliści z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, psycholodzy, trenerzy oraz menedżerowie. Uczestnikami seminarium były zarówno osoby ze świata nauki i biznesu, studenci, doktoranci, jak i wszyscy zainteresowani podejmowanymi tematami. Łącznie w seminarium wzięło udział blisko 60 uczestników. Wydarzenie moderowały dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH, oraz dr Hanna Kinowska.

Seminarium otworzyli dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podkreślił on, że interdyscyplinarne i szerokie dyskusje przedstawicieli świata nauki i biznesu, podczas których poruszane są zagadnienia związane z wyzwaniami i trendami zarządzania kapitałem ludzkim, są nie tylko zasadne, ale przede wszystkim potrzebne.

Tegoroczne seminarium ma szczególną wartość z uwagi na drastyczną zmianę uwarunkowań zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach pandemii - powiedział prof. Gabriel Główka.

Natomiast prof. dr hab. Marta Juchnowicz, autorka licznych publikacji na temat zarządzania kapitałem ludzkim, pełniąca przez wiele lat liczne funkcje w SGH oraz kierownik MSP PPP, dzieląc się swoimi refleksjami, zaakcentowała znaczenie słowa „wyzwanie”. Wyzwania przynosi nie tylko pandemia, ale również transformacja cyfrowa. Zdaniem Pani Profesor wszystko to wywołuje kolosalne zmiany, które wyrażają się nie tylko w tym, że pracownikom potrzebne są coraz większe umiejętności technologiczne związane z pracą cyfrową, ale równocześnie pracodawcy wymagają od nich coraz większych umiejętności miękkich.

Wyzwaniem jest potrzeba holistycznego podejścia do wymagań kompetencyjnych. A dzieje się to w warunkach bardzo dynamicznego rynku pracy - podkreśliła prof. Marta Juchnowicz.

Wyzwania czasów pandemicznych: Jak mierzyć zróżnicowanie kandydatów i pracujących?

Podczas pierwszego panelu zaproszeni goście – eksperci z firm Silvermont Associates, 313 C oraz Pracowni Testów Psychologicznych PTP – podzielili się swoimi przemyśleniami na temat pomiaru zróżnicowania kandydatów i pracujących, będącego wyzwaniem czasów pandemicznych. Wystąpienia panelistów stały się punktem wyjścia do dalszej dyskusji uczestników seminarium moderowanej przez dr. hab. Marzenę Fryczyńską, prof. SGH.

Pierwszy panelista, Michał Gaszczyński (Managing Partner CEE w firmie Silvermont Associates), zauważył, że pandemia z jednej strony jest wyzwaniem, a z drugiej szansą na przewartościowanie celów zawodowych i osobistych. Obecna sytuacja stała się pretekstem do przyjrzenia się pracy pracowników i całych zespołów, a także do poprawy sposobu zarządzania wewnątrz organizacji.

Drugą osobą, która zabrała głos podczas panelu, była Marianna Król, Co-Founder & Managing Partner w firmie 313 C. Wskazała ona, że w czasie trwania pandemii zintensyfikowało się równoległe występowanie nadwyżek i niedoborów na rynku pracy. Wyzwaniem w tym kontekście jest m.in. wdrożenie odpowiednich narzędzi do weryfikowania zdolności i kompetencji potencjalnych kandydatów do pracy.

Urszula Brzezińska, starszy specjalista ds. testów, reprezentująca Pracownię Testów Psychologicznych PTP, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że potrzeba natychmiastowej transformacji cyfrowej, która pojawiła się wraz z pandemią, wzmocniła konieczność wykształcenia nowych kompetencji cyfrowych.

Co sprawia, że pomiar zróżnicowania kandydatów i pracujących jest wartościowy dla organizacji/osoby? Co poradzić przedsiębiorcy/specjaliście/menedżerowi otrzymującemu ogromną liczbę aplikacji kandydatów do pracy?

Michał Gaszczyński zwrócił uwagę na problem dopasowania do zespołu, podkreślając znaczenie analizy zachowań behawioralnych opartej na teorii Junga oraz badania kompetencji 360 st. Jego zdaniem nie należy obawiać się wykorzystania botów czy aplikacji rekrutacyjnych, jednak nic nie jest w stanie zastąpić kontaktów międzyludzkich.

Z kolei Urszula Brzezińska uznała, że w odniesieniu do pomiaru najistotniejsze jest to, aby był on osadzony w kontekście i odnosił się do odpowiedniej teorii. Panelistka zwróciła uwagę na fakt, iż obecnie raczej odchodzi się od pomiaru osobowości na rzecz pomiaru kompetencji.

Natomiast Marianna Król oceniła, że współcześnie należy poszukiwać narzędzi pomiaru dostarczających trafnie prognostyczny wynik, ale jednocześnie budujących pozytywne doświadczenie kandydatów.

Jak stwierdziła dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH, dokonując podsumowania panelu, dialog angażujący przedstawicieli świata nauki i biznesu, mający na celu wskazanie narzędzi pomiaru zróżnicowania kandydatów oraz pracujących, stanowi szansę na usunięcie pleksi wytworzonej na skutek pandemii, a ograniczającej możliwość partycypacji w rzeczywistym świecie współczesnej pracy, kierowania i zarządzania kapitałem ludzkim.

Wyzwania czasów pandemicznych. Jak rozwijać pracujących?

Podczas drugiego panelu zaproszeni goście – eksperci z firmy Smart Education, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz trenerzy biznesu – podzielili się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju pracujących będącego wyzwaniem czasów pandemicznych. Wystąpienia panelistów stały się punktem wyjścia do dalszej dyskusji uczestników seminarium moderowanej przez dr Hannę Kinowską.

Dyskusję rozpoczęła Anna Kozińska, Executive Coach ze Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Oceniła, że sytuację pandemiczną na rynku pracy przetrwają osoby pewne siebie, znające swoją wartość i otwarte na zmiany. Odnosząc się do własnego doświadczenia zawodowego, stwierdziła, że pandemia wzmocniła w pracownikach potrzebę rozwoju.

Sylwester Adamczuk, kierownik Zespołu Trenerów, Departament Szkoleń i Rozwoju Sieci Sprzedaży w TUiR/TUnŻ „Warta” S.A., uznał, że największym wyzwaniem w czasie pandemii okazało się przejście na zdalne procesy rekrutacyjne oraz umiejętne zarządzanie pracownikami, którzy obecnie potrzebują innego i zdecydowanie większego wsparcia ze strony przełożonych niż w czasie pracy stacjonarnej.

Mariusz Andreasik, członek Zarządu firmy Smart Education, zwrócił uwagę na złożoność wyzwań związanych z pandemią, obejmujących m.in. konieczność nabycia nowych, cyfrowych kompetencji oraz wprowadzenia zmian w prowadzonych procesach rozwoju i adaptacji pracowników.

W jaki sposób przyspieszona przez pandemię digitalizacja pracy wpływa na rozwój pracowników?

Anna Kozińska podkreśliła, że to nie algorytmy czy sztuczna inteligencja mają zarządzać ludźmi, ale odwrotnie. To ludzie ze swoją wrażliwością emocjonalną zawsze stoją na końcu każdego procesu digitalizacji.

Z kolei Sylwester Adamczuk zwrócił uwagę, że pandemia wpłynęła na zwiększenie zasięgów i obniżenie kosztów prowadzonych szkoleń. Zastosowanie algorytmów do procesów sprzedażowych i kontaktów z klientami jest trendem obecnym w wielu krajach europejskich, natomiast do ich wdrożenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi dopiero się przygotowujemy.

Mariusz Andreasik podkreślił, że pandemia spowodowała wiele trudności w pozyskiwaniu wiedzy oraz postawiła przed organizacjami pytanie jak pozyskać i utrwalić wiedzę ukrytą. Ponadto wzmocniła w ludziach potrzebę szybszego i szerszego dostęp do wiedzy/informacji.

Podsumowując rozważania podczas drugiego panelu, dr Hanna Kinowska zauważyła, że nowe okoliczności – takie jak pandemia – wiążą się z koniecznością pozyskania i rozwijania nowych umiejętności przez pracowników. Chociaż rola cyfrowych kompetencji była nam znana już przed wybuchem pandemii, to dopiero teraz nastąpił ich znaczący rozwój.

Wystąpienia panelistów stały się źródłem moderowanej przez dr hab. Marzenę Fryczyńską, prof. SGH oraz dr Hannę Kinowską dyskusji z uczestnikami seminarium, która odbywała się również z wykorzystaniem czatu. Uczestnicy zwrócili uwagę na specyfikę problemów digitalizacji pracy pracowników produkcyjnych oraz zapewnienia im dostępu do wirtualnych baz wiedzy.

Otwarte seminarium spotkało się ze znacznym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli świata nauki jak i biznesu. Jego zdalna forma umożliwiła udział w wydarzeniu szerszemu gronu zainteresowanych tematem osób. Na wysoką wartość merytoryczną seminarium wpływ mieli przede wszystkim inspirujący paneliści, którym serdecznie dziękujemy za chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.