DR HANNA KINOWSKA
Instytut Kapitału Ludzkiego
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH