DR HAB. MARZENA FRYCZYŃSKA, PROF. SGH
Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Kapitału Ludzkiego
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH