Zmarł prof. dr hab. Andrzej Całus

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Całus – długoletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pogrzeb odbędzie się 12 września 2023 r. o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Pochówek będzie miał miejsce na Starych Powązkach.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Całusa, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego (1975–2005), prodziekana Wydziału Handlu Zagranicznego (1972–1981), prorektora uczelni (1982–1986).

Odszedł od nas wspaniały, pełen pasji i mądrości Człowiek i Przyjaciel, Nestor Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej.

Profesor był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego gospodarczego. Wniósł wielki wkład w rozwój doktryny prawa i kształtowanie porządku prawnego w Polsce. Był wykładowcą cenionym i lubianym przez wiele pokoleń studentów naszej uczelni. Do ostatnich dni życia uczestniczył w życiu naukowym, będąc szanowanym za wiedzę i naukową uczciwość. Pozostała po Nim pamięć o spolegliwym człowieku i ważne dzieła naukowe.

Pogrzeb odbędzie się 12 września 2023 r. o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Pochówek będzie miał miejsce na Starych Powązkach.