Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska prezesem KZBS

grafika przedstawiająca zdjęcie kobiety w okągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis prof. dr hab. Małgorzata iwanicz-Drozdowska, #kadranaukowaSGH

22 maja br. w Warszawie odbyło się doroczne XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS), które zdecydowało o wyborze prezesa zarządu na kadencję 2024–2028. Na prezesa wybrano prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, kierownik katedry Systemu Finansowego, Kolegium Zarządzania Finansów SGH. 

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – od grudnia 2009 r. profesor nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Systemu Finansowego. Ukończyła SGH w 1995 roku. Od ponad 30 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiadając za sektor bankowy, instytucji płatniczych i skok. 

Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998).Visiting Researcher na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.), na Columbia University (marzec 2017 r.) i visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 180 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Od kwietnia 2021 r. Co-editor w "International Journal of Emerging Markets". 

Zainteresowania naukowe prof. Iwanicz-Drozdowskiej obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową.