Maciej Nowara laureatem konkursu prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

XIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Laureatem II nagrody w wysokości 10 000 zł został Macieja Nowara za pracę pt. Przestrzenne procesy cenotwórcze na polskim rynku benzyny: analiza ekonometryczna obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ekonometrii, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH.

Wśród wyróżnionych w konkursie znalazła się również Oleksandra Stoykova za pracę pt. How to boost regional integration? Monetary union vs. fixed exchange rate regime obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Tomasza Napiórkowskiego. Otrzymała nagrodę w wysokości 5000 zł.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych obronionych w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tj. w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie NBP.