Laureaci XV edycji konkursu „Verba Veritatis”

Maciej Orczyk i Jakub Kozdra

Wśród nagrodzonych znaleźli się studenci naszej uczelni. W kategorii prac licencjackich – Jakub Kozdra, w kategorii prac magisterskich – Maciej Orczyk.

Jak co roku podczas Kongresu Consumer Finance 2020 ogłoszone zostały wyniki XV edycji konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

W kategorii prac licencjackich I miejsce zajął Jakub Kozdra za pracę Pokusa nadużycia w bankowości. Promotorem pracy jest dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH.

W kategorii prac magisterskich I miejsce zajął Maciej Orczyk za pracę Zarządzanie ryzykiem bankowym a zmiany klimatyczne. Promotorem pracy jest dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH.