Maciej Albinowski i Anna Kozłowska wyróżnieni w konkursie prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską.

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta. 

Wyróżnienie oraz nagrodę wysokości 10 000 zł otrzymał dr Maciej Albinowski za pracę "System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów", obronioną w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Praca powstała pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH. 

Wyróżnienie i nagrodę otrzymała również dr Anna Kozłowska za pracę "Wspieranie stabilności finansowej za pomocą antycyklicznych rozwiązań w regulacjach bankowych", obronioną w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Praca powstała pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. 

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej NBP.