Dr Jarosław Bełdowski odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika

mężczyzna w garniturze

Dr Jarosław Bełdowski z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych (Zakład Ekonomii Liberalnej, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH) został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika przyznawanym w uznaniu działań na rzecz budowania prawnego otoczenia dla właściwego funkcjonowania bankowości w Polsce. Medal wręczono mu podczas otwarcia X Kongresu Prawa Bankowego.

Doroczny  Kongres Prawa Bankowego miał miejsce 14 czerwca. Uczestniczyły w nim osoby odpowiedzialne za nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach.

Medal Mikołaja Kopernika, którego wręczenie dr. Jarosławowi Bełdowskiemu w 2023 r. ustanowionym przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika, ma wymiar symboliczny, jest przyznawany od 2019 r. To zaszczytne, honorowe wyróżnienie ma na celu uhonorowanie wyjątkowych osiągnięć w sferze rozwoju i bezpiecznej działalności banków oraz infrastruktury bankowej, a także budowania otoczenia prawnego dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Stanowi wyraz uznania za wkład i osobiste, kreatywne działania na rzecz bankowości.

Dr Jarosław Bełdowski, który oprócz działalności dydaktycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracuje z Kancelarią Dentons (która 10 marca br dołączyła do Klubu Partnerów SGH), był jedną z dziesięciu osób odznaczonych Medalem Mikołaja Kopernika.

Tegoroczny Kongres Prawa Bankowego, w którym wzięło ok. 200 uczestników, w tym –  prezesi i członkowie zarządów banków, był zorganizowany wokół trzech wątków tematycznych dotyczących aktualnych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego. Podczas paneli i debat zastanawiano się nad stroną prawną reformy wskaźników referencyjnych, problemem nieautoryzowanych transakcji płatniczych i regulacjami w sektorze bankowym, które odnoszą się do nowych technologii.

Dr Jarosław Bełdowski w toku swej kariery współpracował m.in. z NBP, UKNF i BGK, jest również ekspertem Banku Światowego.