Czwartkowe Forum SGH: Wyzwania stojące przed funduszami inwestycyjnymi

grafika kolorowa. Monety poukładane w słupki, stojące na wykresach

20 stycznia 2022 roku odbyło się  kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Małgorzata Rusewicz, prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz dr Kamil Gemra adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Wciąż rosnąca inflacja i utrzymujące się skutki „koronakryzysu”  zmuszają inwestorów do poszukiwania alternatywnych kierunków lokowania kapitału. Bezpieczny poziom zwrotu z inwestycji na poziomie 3-5% nie może zrekompensować klientom strat poniesionych w wyniku inflacji, nie mówiąc o zadowalającym zysku. Fundusze, jak i inwestorzy, będą zmuszeni poszukiwać bardziej ryzykownych przedsięwzięć, również w całkiem nowych obszarach. Zbiega się to w czasie z coraz silniejszym trendem podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie np. czynników ESG – związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Jaka przyszłość czeka fundusze Inwestycyjne i ich klientów w najbliższym czasie? 

  • Jak na rentowność funduszy wpływają podwyżki stóp procentowych?
  • Jak zmienia się rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce?
  • Czy wobec rosnącej inflacji fundusze inwestycyjne są atrakcyjnym miejscem ochrony wartości kapitału? 
  • Czy czynniki ESG stają się ważnym kryterium wyboru w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
  • Czy fundusze mogą wesprzeć państwowe systemy emerytalne i zmniejszyć presję fiskalną na rządy? 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.
 

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.