Czwartkowe Forum SGH: Innowacje dla środowiska

zdjęcie kolorowe przedstawiające farmę wiatrową

25 listopada 2021r. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji „Innowacje dla środowiska” udział wzięły dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH.

Żyjemy w czasach, w których tematy wyzwań cywilizacyjnych, takich jak kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej czy zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, są obecne w zasadzie w każdej dyskusji dotyczącej funkcjonowania biznesu, społeczności lokalnych, a także uczelni wyższych. Zakończona 13 listopada konferencja klimatyczna COP26 uświadomiła nam, jak bardzo rozbieżne potrafią być interesy podmiotów zasiadających przy stole negocjacyjnym. Osiągnięty kompromis jest co prawda małym krokiem do przodu, ale wyznaczającym w sposób jednoznaczny kierunek zmian. Konieczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r. jest warunkiem zatrzymania wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. Wymaga to konkretnych i pilnych działań. Paleta możliwości jest szeroka: począwszy od wdrażanych lub przygotowanych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, poprzez zmiany modeli biznesowych, innowacje społeczne, po partnerstwa ściśle współdziałających podmiotów.

•    Jaka jest tak naprawdę skala kryzysu klimatycznego?
•    Czy jest on zagrożeniem dla planety, czy może nawet cywilizacji?
•    Jakie mamy możliwości działania, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i szybko zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej?
•    Czy grozi nam poważny kryzys gospodarczy, jeśli wspólnie nie pokonamy kryzysu klimatycznego?
•    Jak powinna wyglądać współpraca na linii nauka-biznes-administracja w dobie kryzysu klimatycznego?
•    Czy środowiskowe innowacje technologiczne rozwiążą wszystkie problemy związane z kryzysem klimatycznym?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.