Czwartkowe Forum SGH: Cyfryzacja i ryzyka stojące przed sektorem bankowym w Polsce

grafika przedstaiwające cyberbankowość

9 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Zbigniew Jagiełło, członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności i laureat Nagrody Gospodarczej SGH, i Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBank, Instytut Bankowości SGH.

Kolejna rozmowa w ramach Czwartkowego Forum SGH to spotkanie z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH. Zbigniew Jagiełło przez 12 lat pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego. Jest również pomysłodawcą systemu mobilnych płatności BLIK, w którego radzie nadzorczej obecnie zasiada. Jego rozmówcą będzie dr Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku i adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Porozmawiamy o cyfryzacji polskiego sektora bankowego i poziomie jego otwartości na innowacje. W Polsce już ponad 10 mln użytkowników korzysta z BLIK-a, a skłonność do płatności bezgotówkowych stale rośnie. Tematem będą również wyzwania stojące przed sektorem bankowym. Na ile ryzyko związane z kredytami hipotecznymi czy rozpędzoną inflacją zagraża stabilności sektora? W jaki sposób banki w Polsce mogą ograniczać ryzyko korzystając jednocześnie ze zwiększonego popytu na kredyty hipoteczne?

  • Czy bezgotówkowy obieg pieniądza dalej będzie przyśpieszać w takim tempie w kolejnych latach?
  • Czy banki korzystają z rozwiązań powstających w sektorze Fin-Tech i ile z nich powstaje w Polsce?
  • Jakie ryzyka niesie ze sobą podwyżka stóp procentowych i czy może wpłynąć negatywnie na jakość portfeli kredytowych banków?
  • Wzrost inflacji – czy może być szansą dla sektora bankowego?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.