PROF. DR HAB. ELŻBIETA CZARNY
Instytut Ekonomii Międzynarodowej
Kolegium Gospodarki Światowej SGH