Światowy Dzień Uchodźcy w SGH

na grafice cienie postaci przy parkanie (<a href='https://pl.freepik.com/wektory/rysowane-recznie'>Rysowane ręcznie plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>)

W poniedziałek 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day). Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2000 r. dla upamiętnienia rocznicy przyjęcia w 1951 r. Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, który przypada właśnie 20 czerwca. Obchody Dnia Uchodźcy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2022 r. koncentrują się wokół problemów, z jakimi borykają się osoby czasowo przemieszczone z terenów działań wojennych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy.

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy mają na celu uhonorowanie osób, które opuściły swe kraje w obawie przed wojną i prześladowaniami  w nadziei na znalezienie dachu nad głową i lepsze życie.

Światowy Dzień Uchodźcy zachęca wspólnoty, które przyjmują uciekinierów do głębszego zrozumienia ich trudnej sytuacji, a także docenienia ich odwagi i determinacji. Jest też okazją do zrozumienia i docenienia ogromnej różnorodności grup uchodźców.

Jak nigdy wcześniej, Światowy Dzień Uchodźców, jaki obchodzimy w SGH, skłania do refleksji nad brutalną wojną i kryzysem humanitarnym wywołanymi agresywnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy.