SGH kształtuje studenckich liderów

O byciu liderem najwięcej wiedzą przewodniczący organizacji studenckich. Rozdzielanie zadań, rekrutacja nowych studentów, rozwiązywanie konfliktów, a przy tym wszystkim czuwanie nad postępami w tworzeniu projektów to tylko kilka z wielu zadań, z którymi na co dzień zmagają się młodzi przywódcy. Tylko jak pozyskać potrzebne kompetencje? SGH wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw.

Unikatowym atutem SGH od zawsze były prężnie działające organizacje studenckie. Co roku uczelnia wspiera ich rozwój i podejmowane przedsięwzięcia poprzez: udostępnianie przestrzeni i pomieszczeń na terenie kampusu, zasilanie Funduszu Ruchu Studenckiego, obejmowanie patronatem rektora licznych projektów, a także służąc pomocą merytoryczną ze strony kadry akademickiej. W tym roku pomoc ta została zwiększona przez wyposażenie przewodniczących kół naukowych, klubów oraz przedstawicieli Samorządu Studentów SGH w umiejętności niezbędne do zarządzania kapitałem ludzkim.

Pilotażowa edycja programu rozwojowego dla studentów SGH pt.: „Jak odnaleźć się w zespole i roli lidera?” miała miejsce w dniach 16-17 października 2019 roku w Białobrzegach, nad zalewem Zegrzyńskim. Dwudniowe szkolenie zorganizowano dla przewodniczących i prezesów organizacji studenckich działających w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego celem było wzbogacenie wiedzy, a także wzmocnienie umiejętności przywódczych liderów studenckich organizacji w obszarze uczestnictwa i kierowania zespołom.

Program rozwojowy (…) jest inicjatywą władz uczelni, do której chętnie przystąpiliśmy jako Samorząd Studentów SGH oraz Rada Kół i Organizacji, aby wesprzeć uczelnię w planowaniu rekrutacji i potem w kontaktach z naszymi liderami – opowiada Justyna Witkowska, przewodnicząca samorządu.

Warsztaty, prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, skupiały się wokół trzech najważniejszych obszarów, w których odnaleźć muszą się przewodniczący organizacji, tj.: dynamika grupy, rola lidera, a także rozwiązywanie konfliktów. Zadania wymagające współpracy, ale także te zawierające elementy rywalizacji, były szczegółowo omawiane, aby pokazać uczestnikom, w jaki sposób mogą wykorzystać pozyskane umiejętności w organizacyjnej rzeczywistości.

Warsztaty na pewno podniosą jakość organizowanych przez nas projektów, wydarzeń, a wewnątrz organizacji – pomogą w zbudowaniu lepszej atmosfery. Jako przeszkoleni liderzy organizacji wprowadzimy nowego ducha w nasze zespoły, co pozwoli nam lepiej i sprawniej pracować - tłumaczy jeden z uczestników programu rozwojowego.

Oprócz podniesienia kwalifikacji, wyjazd miał także na celu zintegrowanie studenckich przywódców. Specyfika obowiązków i rytm życia organizacji w SGH często nie wymaga poznawania osób spoza swojego kręgu znajomych. Możliwość wspólnego rozwiązywania problemów w czasie warsztatów, dzielenia się doświadczeniami, czy wspólnego spędzania czasu wolnego powinny stać się platformą do tworzenia nowych inicjatyw.

Możemy poznać siebie nawzajem, liderów innych organizacji i dzięki temu stworzymy jeszcze fajniejsze rzeczy od tych, które robimy w tej chwili, bo stworzymy je razem - potwierdziła uczestniczka szkolenia.

Program rozwojowy dla studentów SGH to szansa na wsparcie umiejętności przywódczych wśród liderów organizacji z wieloletnią historią działalności, a także pomoc dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w działalności projektowej i przeżywają przygodę związaną z aktywnością akademicką w organizacjach studenckich.