STREFA SGH na Forum Ekonomicznym 2023 – dzień drugi

SGH na Forum Ekonomicznym - 6 września 2023

Podczas drugiego dnia w Strefie SGH w godzinach od 9.00 do 18.15 odbędzie się 14 paneli z udziałem specjalistów z dziedziny ekonomii, bankowości, bezpieczeństwa żywnościowego, przemysłu farmaceutycznego, franczyzy, nowych trendów w handlu, transformacji energetycznej oraz sportu.

9.00–9.30 – Morning Talks – Dlaczego warto udzielać się na uczelni? Dlaczego warto łączyć biznes z nauką? Dlaczego warto angażować się w inicjatywy społeczne?

Od działalności społecznej na własnej uczelni, po działalność społeczną o zakresie regionalnym i ogólnoświatowym – możliwości kształtowania i ulepszania otaczającej nas rzeczywistości jest wiele, a opowiedzą o nich ludzie, którzy z pasją zajmują się tym na co dzień, mówiąc o kulisach aktywności społecznej. Co skłoniło ich do takiej działalności? Jak ta działalność wygląda? Jakie korzyści płyną z aktywizmu społecznego? W jaki sposób samemu można się zaangażować?

W rozmowach udział wezmą: Marta Ekner, Program Młody Naukowiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Zuzanna Buszman, przewodnicząca Rady Fundacji, Our Future Foundation; Hubert Taładaj, koordynator główny, Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

11.10–11.40 – Firmy amerykańskie w Polsce. Kapitał dla rozwoju i bezpieczeństwa

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do największych inwestorów na świecie. Od ponad trzydziestu lat Polska przyciąga zagraniczny kapitał, będąc atrakcyjną lokalizacją biznesu w tej części Europy, z chłonnym rynkiem i dużymi zasobami pracowników. Zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. nastąpiły rekordowe napływy inwestycji – każdego roku blisko 30 mld USD. Firmy amerykańskie są obecnie drugą największą, po niemieckich, grupą przedsiębiorstw zagranicznych, a ich kapitał wynosi 12% kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce. Czy Polska jest perspektywicznym kierunkiem dla amerykańskiego biznesu?

W debacie udział wezmą: Paweł Jakubik, członek zarządu, Microsoft; Eliza Przeździecka, dyrektor w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator).

 

11.40–12.10 – Dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Długie listy oczekujących powodują, iż w Polsce wiele pacjentów nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Mamy najniższy odsetek specjalistów ochrony zdrowia wśród krajów EŚW, a ze względu na demografię wakatów w służbie zdrowia może wciąż przybywać. Potrzeb w zakresie usług medycznych będzie natomiast coraz więcej i z pomocą w tej sytuacji może przyjść technologia - transformująca system i zapewniająca każdemu dostęp do nowoczesnej opieki medycznej. Jak zapewnić łatwiejszy dostęp do specjalistów w ochronie zdrowia? Jakie rozwiązania e-zdrowia mogą w tym pomóc?

W debacie udział wezmą: Małgorzata Lewandowska, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Piotr Maślak, dziennikarz (moderator); Sylwia Modrzyk, dyrektor, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej; Paweł Łangowski, dyrektor ds. Public Affairs MCOV, członek zarządu CMD, Medicover sp. z o.o.

 

12.10–12.30 – Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej

Od początku XXI w. na świecie narastają zjawiska mające niekorzystny wpływ na stan bezpieczeństwa żywnościowego. W regionie EŚW, najwyższy odsetek osób niedożywionych zamieszkuje Ukrainę, ale też Bułgarię i Słowację. Przeciwdziałanie tej sytuacji wymaga wzmocnienia współpracy międzynarodowej, promowania sprawiedliwego i transparentnego systemu handlowego oraz usprawnienia infrastruktury transportu i przechowywania żywności. Jaka jest rola państwa, a jaka biznesu, w realizacji tych działań? Jaka jest przyszłość branży spożywczej w dobie obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych?

W debacie udział wezmą: Stanisław Kowalczyk, kierownik, Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Piotr Maślak, dziennikarz (moderator).

 

12.35–12.55 – Przemysł farmaceutyczny nośnikiem potencjału innowacyjnego Polski

Branża farmaceutyczna nie tylko współtworzy warunki dla rozwoju ochrony zdrowia, ale jednocześnie generując wpływy do budżetu państwa, stanowi gałąź przemysłu napędzającą rozwój gospodarczy. Poprzez prace badawczo rozwojowe i badania kliniczne prowadzone w Polsce, tworzonych jest kilka tysięcy wysokospecjalistycznych miejsc pracy. Transfer know-how i wiedzy wzmacnia natomiast potencjał innowacyjny kraju. Co stanowi o innowacyjnym potencjale naszego kraju w zakresie farmacji i biotechnologii? Jakie szanse budowania kapitału innowacyjnego Polski stwarza przemysł farmaceutyczny?

W debacie udział wezmą: Michał Kucharczyk, dyrektor, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań, Agencja Badań Medycznych; Ewelina Szczech-Pietkiewicz, kierownik Zakładu Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator); Agnieszka Sznyk, prezes zarządu, INNOWO; Irma Veberic, General Manager, Pharma Poland Roche Polska; Marta Winiarska, prezes zarządu, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed

 

12.55–13.35 – Doświadczenia i perspektywy polskiego rynku kredytowego

Wyniki sprzedaży kredytów dla osób prywatnych i firm. Trendy i zjawiska w różnych segmentach kredytów i pożyczek. Pogłębiona analiza sytuacji w kredytach mieszkaniowych. Jakość portfeli kredytów i pożyczek. Aktualizacja prognoz BIK na koniec 2023 r. Perspektywy dla akcji kredytowej w II półroczu br.

W debacie udział wezmą: Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.; Waldemar Rogowski, kierownik, Zakład Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator); Robert Szcześniewski, Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, Soonly Finance; Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związek Banków Polskich.

 

13.45–14.15 – Zmiany we franczyzie: ustawowa regulacja i nowe wyzwania

Franczyza stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach. Ocenia się, że liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza ponad pół miliona osób. Jednocześnie od lat w przestrzeni publicznej trwa debata o potrzebie regulacji franczyzy, która w polskich warunkach jest umową nieuregulowaną w przepisach prawa prywatnego. Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem innych państw przygotowało projekt ustawy, która ma wprowadzić standardy i wzorce postępowania w relacjach między franczyzobiorcami a franczyzodawcami. Jej najważniejsze aspekty koncentrują się na zidentyfikowanych problemach: nierzetelnych informacjach przekazywanych franczyzobiorcy, wykorzystywaniu silniejszej pozycji franczyzodawcy, ukrytych opłatach czy długoterminowości umów franczyzowych. Jak proponowane zmiany oceniają przedstawiciele biznesu? Czy ustawa spełni oczekiwania zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców?

W debacie udział wezmą: Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Piotr Maślak, dziennikarz (moderator); Bartosz Sowier, dyrektor, Pracodawcy RP; Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

14.15–14.35 – Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – oceny wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

Region Europy Środkowo-Wschodniej doświadczał przez ostatnie 30 lat dynamicznego wzrostu. Proces „doganiania” gospodarek zachodnich postępował dzięki niższym kosztom i otwarciu na nowe rynki, jednak kraje regionu nie zdołały uzyskać trwałych przewag konkurencyjnych. Obecnie wojna w Ukrainie i wynikająca z niej inflacja w szczególnym stopniu uderza w region EŚW. Czy kraje regionu osiągnęły swoje limity wzrostu? Dlaczego kraje EŚW, w tym także Polskę, dotyka najwyższa inflacja w Europie? Czy w zmieniającym się ładzie światowym kraje EŚW będą odgrywać istotniejszą gospodarczo rolę?

W debacie udział wezmą: Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny; Piotr Maślak dziennikarz (moderator); Piotr Maszczyk, kierownik, Zakład Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

14.45–15.25 – Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?

Dane przetwarzane w sposób odpowiedzialny mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Integracja zbiorów danych i ich swobodny przepływ umożliwia firmom, a także włodarzom miast wypracowanie innowacyjnych usług, a także rozwój przestrzeni publicznych, których beneficjentem w ostatecznym rozrachunku jest konsument. Przy czym dbałość o bezpieczeństwo otwartych danych jest tutaj kluczowa. Pytanie jak w Polsce wygląda ten proces z punktu widzenia regulacyjnego i gospodarczego? Jakie są perspektywy dla rozwoju tego obszaru w przyszłości? Jak mówić o rozwiązaniach opartych na danych, aby budować zaufanie i pokazywać konsumentom korzyści z gospodarki opartej na danych?

W debacie udział wezmą: Karol Jaroszewski, dyrektor Studia Danych, Europa Środkowo-Wschodnia, VISA (moderator); Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE, VISA, Piotr Maślak, dziennikarza; Piotr Maszczyk, kierownik, Zakład Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Dominik Rozkrut, prezes, Główny Urząd Statystyczny; Andrzej Szarata, rektor, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

 

15.25–15.55 – Dogonić pokolenie "Z" – o nowych trendach w handlu

Według raportu eurostatu pokolenie "Z" stawia na autentyczność, zrównoważony rozwój i wartości społeczne. Oczekuje także personalizacji i innowacyjnych doświadczeń. W odpowiedzi na te wymagania, najwięksi producenci kładą nacisk na transparentność, odpowiedzialność społeczną, ekologiczność i interakcje z konsumentami. Wprowadzają produkty bio, opakowania przyjazne środowisku i angażują się w kampanie społeczne. Adaptują się poprzez cyfryzację, oferując zamówienia online, dostosowując produkty do indywidualnych potrzeb i wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe. W jaki sposób sprostać wymaganiom generacji „Zetek” oraz jakie produkty wpisują się w zainteresowania nowego pokolenia?

W debacie udział wezmą: Rafał Drzewiecki, Country Manager Central Europe, TikTok; Maciej Kotowski, członek zarządu, Luna Corporate; Piotr Maślak, dziennikarz (moderator).

 

16.05–16.35 – Transformacja energetyczna  i rola różnych technologii umożliwiających skuteczna dekarbonizacje

Transformacja energetyczna jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, a jednocześnie duża szansa na rozwój nowych technologii. Osiągnięcie neutralności klimatycznej przy równoczesnym zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa będzie wymagało nie tylko zastosowania różnych rozwiązań i technologii umożliwiających szybkie i skuteczne obniżenie emisji CO2, ale również szerokiej współpracy między rządem, biznesem, uniwersytetami i innymi stakeholdersami. Jak technologie takie jak atom, wodór, wiatr czy CCS, umożliwia skuteczną redukcję emisji CO2? W jaki sposób dzięki właściwemu wsparciu polityki publicznej i rozwiązania technologicznym, Polska może osiągnąć cele klimatyczne i stać się liderem transformacji energetycznej?

W debacie udział wezmą: Dorota Niedziółka Dorota, kierownik, Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator); Michalina Sobolewska, Government Relations Advisor, ExxonMobil; Michael Van Der Heijden, dyrektor wykonawczy, Maple Power Ltd.; Sławomir Żygowski, Country Executive, GE Vernova.

 

16.35–17.05 – Sport i biznes

Sport jako zjawisko globalne staje się elementem megatrendów gospodarczych. Sektor sportowy jest istotnym pracodawcą, ale również kreatorem zmian technologicznych, a także ich konsumentem. Rozwój współczesnego sektora sportowego odbywa się w dynamiczny sposób przy udziale wielkiego kapitału. Miliardy ludzi na całym świecie są konsumentami globalnych wydarzeń sportowych. Jaka będzie przyszłość sportu jako zjawiska globalnego? Czy jego ekspansja będzie rewolucją dla serwisów streamingowych? Czy usługi sportowe będą nośnikiem rewolucji sharing economy?

W debacie udział wezmą: Maciej Krawczyk, właściciel, Footroll; Mateusz Rafał, Program Młody Naukowiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator); Michał Żukowski, wiceprezes zarządu, PZPN Invest S.A.

 

17.15–17.45 – Sytuacja gospodarcza Ukrainy po 1,5 roku wojny

Minęło 1,5 roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czas ten był destrukcyjny również dla ukraińskiego PKB i gospodarki. Wojenne zniszczenia obejmują fabryki, infrastrukturę i szereg obiektów na terenie całego kraju. Atakami lotniczymi i rakietowymi zagrożona jest energetyka, a eksport drogą morską jest wciąż zablokowany. Jakie są skutki agresji dla potencjału gospodarczego Ukrainy? Jaka jest skala zniszczeń? Co jest obecnie największym wyzwaniem gospodarczym Ukrainy?

W debacie udział wezmą: Yuliia Metalnikova, Program Młody Naukowiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (moderator);  Yaroslav Romanchuk, adwokat, partner zarządzający, EUCON Legal Group.

 

17.45–18.15 – Współpraca naukowa i gospodarcza pomiędzy Polska i USA

Polscy naukowcy od lat współpracują z amerykańskimi uniwersytetami. W ciągu ostatniego roku polskie uczelnie i instytucje naukowe zacieśniły współpracę z ich amerykańskimi odpowiednikami. Jest to spowodowane również polskim zaangażowaniem w konfliktem na terenie Ukrainy. W jaki sposób współpraca naukowa może się przekładać na wymierne wyniki gospodarcze? Czy polskie uczelnie są atrakcyjnym partnerem dla uczelni amerykańskich? Czego możemy się nauczyć od amerykańskiego podejścia naukowców do biznesu?

W debacie udział wezmą: Paweł Pietrasieński, koordynator Projektów    Ozmen, Center for Entrepreneurship; Mehmet Tosun, dyrektor, Uniwersytet Nevada; Piotr Wachowiak, rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Sylwia Ziemacka, Managing Editor, Poland Weekly (moderator).