PROF. DR HAB. WOJCIECH PAPROCKI
Katedra Biznesu w Transporcie
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH