DR HAB. URSZULA KURCZEWSKA, PROF. SGH
Zakład Socjologii
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Kierownik projektu JM Module „Interest representation and policy making in the European Union”