RENATA KRYSIAK-ROGOWSKA
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami w SGH