MICHAŁ BUDZIŃSKI, doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH