DR HAB. ŁUKASZ WOŹNY, PROF. SGH
Katedra Ekonomii Ilościowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH