Program wspólnego dyplomu EMJMD QEM

grafika EMJMD QEM

SGH JEST PARTNEREM PRESTIŻOWEGO PROGRAMU ERASMUS MUNDUS – QEM. TEN MAGISTERSKI PROGRAM UMOŻLIWIA STUDENTOM NAUKĘ EKONOMII ILOŚCIOWEJ NA PIĘCIU UCZELNIACH PARTNERSKICH I ZDOBYCIE ICH WSPÓLNEGO DYPLOMU.

Program QEM wyznacza i wprowadza światowe standardy w obszarze nauczania ekonomii, a uczestnictwo w nim jest wyznacznikiem prestiżu zarówno dydaktycznego, jak i naukowego.

Celem sieci uczelni QEM jest oferowanie wspólnego programu dydaktycznego na poziomie magisterskim oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych z obszaru praktycznych zastosowań zaawansowanych metod i modeli w ekonomii. Kursy w ramach programu są prowadzone w języku angielskim, a dodatkowo studenci mają możliwość poznania lokalnych języków i kultury krajów uczelni partnerskich. Program oferuje także wsparcie stypendialne dla szczególnie uzdolnionych osób.

Najnowsza edycja programu jest oferowana przez sieć uczelni partnerskich: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francja), Université Catholique de Louvain - Louvain la Neuve (Belgia), Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Università Ca’ Foscari Venezia (Włochy) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Polska). SGH uczestniczy w programie od 2013 roku, na początku jako partner stowarzyszony, zaś od 2018 roku jako pełnoprawny partner konsorcjum.

Na mocy umowy konsorcjalnej studenci pierwszego semestru studiów magisterskich SGH na kierunku ekonomia mogą wziąć udział w programie i w egzaminach centralnych bez konieczności wnoszenia opłaty partycypacyjnej, a następnie pod warunkiem osiągnięcia GPA co najmniej 3 – odpowiednik średniej 4.0 – dołączyć do programu.

Studia zakładają pobyt w co najmniej dwóch uczelniach partnerskich. W pierwszym roku pobyt w jednej lub dwóch uczelniach konsorcjum, zaś w drugim roku studiów pobyt w jednej uczelni partnerskiej. Pierwszy rok programu koncentruje się na kursach podstawowych w celu zbudowania solidnych podstaw w zakresie podstaw ekonomii i niezbędnych narzędzi ilościowych. Drugi rok studiów magisterskich z ekonomii ilościowej skupia się na kursach specjalizacyjnych, których celem jest ukończenie pracy magisterskiej. Oferowane w ramach QEM specjalności obejmuję makroekonomię, finanse i metody aktuarialne, ekonometrię stosowaną, teorię gier i projektowanie mechanizmów, ekonomię sektora publicznego i inne.

Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy magisterskiej na czwartym semestrze pod wspólnym kierunkiem dwóch promotorów z uczelni partnerskich. Studenci muszą następnie obronić swoją rozprawę przed wspólną komisją złożoną z przedstawicieli konsorcjum. Cześć obron odbywa się na paryskiej Sorbonie podczas uroczystej graduacji. Absolwenci programu, pod warunkiem utrzymania GPA na poziomie co najmniej 3, otrzymują wspólny dyplom wszystkich uczelni konsorcjum.

Program EMJMD QEM (Erasmus Mundus Joint Master Degree – The Models and Methods of Quantitative Economics) współpracuje również z 16 partnerami stowarzyszonymi. Dziesięciu z partnerów stowarzyszonych to renomowane instytucje akademickie m.in.: Paris School of Economics (Francja), Sciences Po (Francja), ESCP Europe (Europa), École Polytechnique de Tunisie (Tunezja), University of Queensland (Australia), University of Tokyo (Japonia), American University in Cairo (Egypt), Water Resources University (Wietnam), University of Zhejiang (Chiny), Fundação Getulio Vargas (Brazylia). Sześciu partnerów stowarzyszonych to firmy z sektora publicznego i prywatnego, które wspierają konsorcjum.

W ramach przygotowania do kolejnej aplikacji o grant EMJMD konsorcjum udało się nawiązać współpracę z dwiema uczelniami z Ukrainy: z Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie.


DIANA KRYSIŃSKA, zastępca kierownika, Dziekanat Studium Magisterskiego SGH
DR HAB. ŁUKASZ WOŹNY, prof. SGH, Katedra Ekonomii Ilościowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH