PROF. DR HAB. KATARZYNA ŻUKROWSKA
Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Instytut Studiów Międzynarodowych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH