DR JACEK LEWICKI
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych