MGR EWA OSUCH-RAK
asystentka w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Asystentka w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim innowacje, systemy innowacyjne oraz polityka kosmiczna. Jest laureatką programu MNiSW „Top 500 Innovators” z zakresu zarządzania innowacjami i komercjalizacji wyników badań naukowych, w ramach którego odbyła staż w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Koordynator i asystent projektu EU4AFRI, w ramach którego prowadzi badania oraz upowszechnia wiedzę na temat Design Thinking jako narzędzia w projektowaniu rozwiązań z zakresu polityki rozwoju.