DR ADAM HOSZMAN
Katedra Biznesu w Transporcie,
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności,
Kolegium Zarządzania i Finansów