„Zdrowa Perspektywa” – pierwszy wspólny projekt SGH i Grupy LUX MED

Zdrowie i pandemia to dwa popularne tematy, które stały się inspiracją dla pierwszego wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Grupy LUX MED – „Zdrowa Perspektywa”. Rok 2020 to bez wątpienia rok wielu wyzwań, tak dla gospodarki, jak i całego społeczeństwa. Dlatego twórcy projektu postanowili skupić się na pozytywnych działaniach płynących z doświadczeń ostatnich miesięcy, zbierając know-how i rekomendacje do wykorzystania w kolejnych inicjatywach.

27 stycznia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Grupa LUX MED zainicjowały pierwsze wspólne przedsięwzięcie. Celem projektu „Zdrowa Perspektywa” jest poznanie najlepszych na rynku praktyk, wypracowanych w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość roku 2020. Chcemy zebrać inspiracje i innowacyjne rozwiązania, które pozwoliły różnym organizacjom nie tylko w przetrwaniu tego trudnego czasu, ale także wykorzystaniu go do przeprowadzenia zmian. Projekt, którego realizację zaplanowaliśmy na I kwartał 2021 roku, ma pomóc wszystkim praktykom życia społecznego i gospodarczego w podejmowaniu trafnych decyzji.

W projekcie udział bierze ponad 50 uznanych w środowisku ekspertów: przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz reprezentanci mediów. Wszyscy razem będą poszukiwali odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzedniego roku?
  • Czego się nauczyliśmy?
  • Jakie problemy wciąż wymagają uwagi i rozwiązania?

Projekt zakłada zebranie wiedzy i doświadczeń z różnych środowisk i obszarów życia społecznego i gospodarczego, dlatego zadbaliśmy o odpowiednie zróżnicowanie grup. Dlatego w każdej znalazł się przedstawiciel kadry naukowej, biznesu, specjalista w danej dziedzinie, jej pasjonat i praktyk.

W ramach projektu zostało powołanych sześć grup roboczych. Ich celem będzie opracowanie najlepszych praktyk w kilku dziedzinach. Grupy robocze działają w ramach dwóch filarów – zdrowa firma i zdrowe społeczeństwo.

W pierwszym filarze „Zdrowa firma” pracują grupy skupiające się na tematach:

  • Co dalej z globalizacją?
  • Nowy przywódca w czasach transformacji
  • Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?

Z kolei w obszarze „Zdrowe społeczeństwo” trzy kolejne grupy dyskutują o zastępujących zagadnieniach:

  • Profilaktyka i sport
  • Zdrowie Polaków po pandemii
  • Harmonia w życiu i pracy

Efektem prac poszczególnych zespołów projektowych będzie przygotowanie raportu eksperckiego stanowiącego kompendium wiedzy praktycznej oraz zbiór rekomendacji. Zgromadzona dzięki projektowi wiedza będzie dostępna dla uczestników konferencji, webinariów oraz w ramach serii artykułów i materiałów wideo. Szczegóły już wkrótce!

W skład Rady Programowej projektu wchodzą: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, Brunon Bartkiewicz, prezes Banku ING, Andrzej Kraśnicki, prezes PKOL, Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland, Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, Marzena Strzelczak, prezes FOB oraz Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zapraszamy do wysłuchania, krótkiego wywiadu z Rektorem, który mówi co jest najtrudniejsze w czasie pandemii z punktu widzenia uczelni i biznesu, czy wrócimy do „starej normalności” oraz jakie doświadczenia wyniesione z pandemii przełożą się na większą społeczną odpowiedzialność biznesu?