SGH i Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie wspólnie na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży

Piotr Wachowiak, rektor SGH, Małgorzata Plichcińska, dyrektor Technikum Ekonomicznego 8, Rafał Miastowski, burmistrz Dzielnicy Mokotów współnie trzymają podpisane porozumienie. Zdjęcie kolorowe w gabinecie rektora.

20 kwietnia 2021 r. Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie oraz SGH podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy ekonomicznej oraz przygotowywania kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak oraz dyrektor warszawskiego Technikum Ekonomicznego nr 8 dr Małgorzata Plichcińska w porozumieniu zobowiązują się do wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki i podejmowania działań edukacyjnych, a także do wzmocnienia współpracy środowiska naukowego ze szkołą oraz wzajemnej promocji. Świadkiem podpisania listu intencyjnego był Rafał Miastowski, burmistrz Dzielnicy Mokotów.

Piotr Wachowiak, rektor SGH podpisuje porozumienie

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od lat współpracuje ze szkołami średnimi w całej Polsce w ramach tzw. Klasy Akademickiej. To dla nas bardzo ważne. Nie zamykamy edukacji ekonomicznej w murach uczelni, na zajęciach ze studentami, w naszych kolegiach i instytutach. Wychodzimy z nią na zewnątrz, szukając instytucji, które chcą wraz z nami wpływać na popularyzację wiedzy ekonomicznej w kraju. Otwarta edukacja to cel, który przyświeca nam od dawna. Dodatkowo zależy nam na współpracy ze społecznością lokalną i od zawsze bliskim historii SGH i naszemu sercu Mokotowem. To nie pierwszy projekt, który realizujemy z myślą o najbliższym otoczeniu uczelni. Tym bardziej cieszymy się na współpracę z nauczycielami i uczniami Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie – wyjaśnia prof. Piotr Wachowiak.

Małgorzata Plichcińska, dyrektor Technikum Ekonomicznego numer 8, podpisuje porozumienie

– Nie od dziś wiadomo, że współpraca szkół z uczelniami przynosi wymierne efekty w nauczaniu. Działania te nie tylko wzbogacają wiedzę uczniów, ale wpływają także na podnoszenie ich kompetencji, pozwalają na zaplanowanie dalszej ścieżki kształcenia oraz zwiększają szansę na spełnienie marzeń w przyszłości. Nasza szkoła ma na tym polu pewne doświadczenia, ale z wielką radością podpisujemy porozumienie o współpracy z najlepszą uczelnią ekonomiczną w kraju. Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli korzystać z dorobku tak znakomitej uczelni i że będziemy wspólnie promować wiedzę ekonomiczną – dodaje dr Małgorzata Plichcińska.

W wyniku podpisanego porozumienia Uczelnia i Technikum będą prowadzić wspólne działania w formie różnorodnych projektów.